Klimaatbestendige STAD

Goed groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame stad. Groen zorgt voor minder luchtvervuiling, meer waterberging, rijkere biodiversiteit, dempt geluidshinder en verkoelt in warme perioden. Groene openbare ruimte die gebruikt kan worden voor sport, spel en ontmoeting heeft een positief effect op de gezondheid van mensen. Klimaatbestendig inrichten, wonen en bouwen vraagt wel een omslag in denken en doen.