Hoe wordt het Heeswijkplein veiliger voor iedereen?

Hoe kunnen we de sociale veiligheid rondom het Heeswijkplein verbeteren? Met een tijdelijke aangepaste inrichting wil Platform STAD testen of ideeën van bewoners werken. De wijkagent wil het lint wel doorknippen.

Platform STAD bezocht het Heeswijkplein in Moerwijk op 29 september 2022. Er ontstond een levendig gesprek over het gebruik van het Heeswijkplein en de sociale veiligheid tussen bewoners van 10 tot 85 jaar en professionals. Hoewel het vaak gezellig is rondom het Heeswijkplein, kwam duidelijk naar voren waarom mensen zich hier niet altijd veilig voelen. Dat geldt vooral voor de avond en de nacht.

veilifheid rondom heeswijkplein Moerwijk

Waarom durven mensen in de avond de straat niet op?

Het onveilige gevoel komt onder andere door een combinatie van een bovengemiddeld aantal personen met problemen in Moerwijk, de inrichting en beheer van de openbare ruimte, en inspringende gebouwgevels. Tijdens de workshop bleek dat de verlichting vooral onder de grote bomen onvoldoende is. De verkeersveiligheid laat ook te wensen over. Er wordt hard gereden en voetgangers op weg naar de speelplaats op het Heeswijkplein kunnen niet veilig oversteken. In nissen op de begane grond van de bebouwing vormen zich groepjes jongeren. Het onderhoud van de openbare ruimte is matig. Tegels op het fietspad liggen los en ook de vernielingen aan de ‘Indianen’ speeltuin aan de Wildenborghstraat worden niet gerepareerd.

kinderen willen betere sport en spel mogelijkheden

Kan een andere inrichting of verlichting de veiligheid verbeteren?

Platform STAD vraagt aandacht voor een veiligere en leefbaarder inrichting van de openbare ruimte, en organiseert daarom het STADatelier Heeswijkplein. 4 ontwerpers gaan daar in gesprek met bewoners en professionals (gemeente, wijkagent, corporatie). Tijdens de workshop bleek bijvoorbeeld dat er veel behoefte is aan meer bruikbare openbare ruimte. Veel huizen zijn klein en hebben alleen een klein balkon. Er is behoefte aan ontmoetingsplekken, en die goed in het zicht liggen voor voldoende sociale controle. Voor kinderen uit deze kinderrijke buurt is er te weinig ruimte voor sport en spel. Tijdens de workshop maakten kinderen enthousiast tekeningen van schommels, glijbanen en sportplekken.

 

Tijdelijke inrichting bedenken

Vanuit de ideeën die tijdens deze workshop en wandelingen naar voren kwamen, gaat het ontwerpteam dat Platform STAD samenstelde, een tijdelijke proefopstelling bedenken en maken. Zij gaan de openbare ruimte tijdelijk anders inrichten. Daarmee wordt de verandering zichtbaar voor iedereen. En testen we of de ideeën ook echt werken. Het ontwerpteam bestaat uit Remy Kroese (Dear Hunter), Eline Keus (OASE stedenbouw en landschap), Tobias Woldendorp (WoldendorpWildervank) en Denis Oudendijk (Refunc). De bouw van deze tijdelijke opstelling volgt op een later moment. De wijkagent die ook bij de workshop aanwezig was, is benieuwd wat er straks gemaakt wordt en zei al het lint wel te willen doorknippen.

workshop veiligheid heeswijkplein

Platform STAD organiseert het STADatelier Heeswijkplein op eigen initiatief. We werken in overleg met gemeente Den Haag en Vestia. 29 september 2022 organiseerde Platform STAD een workshop aan de Twickelstraat 5 en twee wandelingen rondom het Heeswijkplein, in de middag en avond.

Foto’s: Marsel Loermans