Haagse Openbare ruimte Prijs (HOP) 2024

Voor de derde keer organiseert Platform STAD de HOP, de Haagse Openbare ruimte Prijs. 

Een prettige en goed functionerende openbare ruimte is essentieel voor de kwaliteit van leven van alle Haagse bewoners.
Zodra je je huis verlaat, beweeg je je immers door openbare ruimte en langs plekken die meer of minder prettig aanvoelen en die wel of niet uitnodigen tot verblijf.
Sommige plekken zijn gebruiksvriendelijk en toegankelijk, andere plekken hebben veel barrières. Er zijn onbestemde en anonieme plekken, maar ook openbare ruimtes die door materiaalgebruik en vormgeving iets ‘vertellen’ over de plek.

 

Den Haag, de groene metropool aan zee

Den Haag kent een bijzondere traditie van het constant verbeteren van de openbare ruimte in de stad. Echter zijn er volop nieuwe uitdagingen voor het goed inrichten en functioneren van de openbare ruimte.
Den Haag wil graag haar imago als groene metropool aan zee waarmaken en verstevigen terwijl de bevolking groeit. Steeds meer mensen moeten dezelfde plekken met elkaar delen. Behalve simpelweg meer drukte, levert dat ook meer verschillende belangen op waar met de inrichting rekening mee moet worden gehouden. Hoe zorgen we voor voldoende ontmoetingsruimte en werken we tegelijkertijd aan thema’s als klimaatbestendigheid, bereikbaarheid en vercommercialisering?

Met elk nieuw ontwerp wordt opnieuw een afweging gemaakt tussen al deze opgaven, ambities en belangen. Met de HOP kijken we weer goed naar de nieuw ingerichte openbare ruimtes die Den Haag rijk is. Welke nieuwe projecten en bewonersinitiatieven zijn gerealiseerd? En in hoeverre bieden deze een antwoord op de uitdagingen van Den Haag?

 

Haagse Openbare ruimte Prijs 2024: Balans en feest

Platform STAD onderstreept met de HOP het grote belang van een goede openbare ruimte voor alle Hagenaars en Hagenezen. De prijs stimuleert het bewust omgaan met en inrichten van de openbare ruimte. Maar vooral wil Platform STAD samen met ontwerpers, opdrachtgevers en bewoners het publieke leven in de openbare ruimte van Den Haag vieren.

Projecten kunnen worden ingezonden van 20 juni 2024 t/m 11 augustus 2024 (verlengd). Zend hier je favoriete project in!

De onafhankelijke vakjury kiest een winnaar uit de inzendingen  aan de hand van criteria. De vakjury bestaat uit Iris Thewessen (College van Rijksadviseurs), David ter Avest (Hogeschool van Rotterdam), Yvonne van Mierlo (Blauwhoed Studio), Joost Emmerik (EMMERIK garden design and research) en Hannah Schubert (Bureau B+B).

 

Voorwaarden inzenden

  • Het gaat om een permanente of tijdelijke (her-)inrichting van openbare ruimte, die de betekenis van de plek duurzaam verandert.
  • Projecten dienen binnen de gemeentegrenzen van Den Haag te liggen.
  • De projecten moeten zich in de openbare ruimte bevinden en/of in ieder geval een groot deel van de dag vrij toegankelijk zijn.
  • De projecten zijn opgeleverd of (gedeeltelijk) in gebruik genomen in de periode tussen 1 januari 2019 tot en 01 oktober 2024.
  • Projecten die voor de laatste edities van de HOP zijn ingezonden, zijn uitgesloten.
  • Als u onder de 5 genomineerde projecten valt, bent u (of een andere betrokkene) beschikbaar om uw project ter plaatse toe te lichten voor de jury op 18 september 2024. Bekijk hier de criteria voor de jurybeoordeling.