Over Platform STAD

Platform STAD stimuleert het denken, doen en debat over de stedelijke ontwikkeling en architectuur van Den Haag.

Juist in een tijd dat de stad zich volop ontwikkelt, organiseert Platform STAD het onafhankelijke, publieke en professionele gesprek over de ruimtelijke opgaven van Den Haag.

Platform STAD agendeert, stelt vragen en activeert kennis.

De activiteiten van Platform STAD brengen mensen samen: bewoners, ambtenaren, ontwikkelaars, onderzoekers, ontwerpers, bouwers.

Onze STADgesprekken en STADconsults leiden tot nieuwe inzichten, handvatten en (on)gevraagd advies voor de ruimtelijke kwaliteit van Den Haag.

Organisatie

Platform STAD is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, en wordt gefinancierd door de gemeente Den Haag, de STADpartners, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en eigen inkomsten.

Team

jooske_bw
Jooske Baris

Directeur
06-83171437
jooske.baris@platformstad.nl

foto_judith-schotanus_bw
Judith Schotanus

Projectleider
06-49668202
judith.schotanus@platformstad.nl

portretZW (1)
Gerwin van Vulpen

Projectleider
06 42271033
gerwin.vanvulpen@platformstad.nl

Joey
Joey van Loo

Projectmedewerker
joey.vanloo@platformstad.nl

Bestuur

Het bestuur fungeert als kompas en klankbord voor de directeur. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. Bestuursleden werken onbezoldigd.

Peter Vroom

Opleidingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling Haagse Hogeschool (Voorzitter)

Aad Bouwhuis

Bouwhuis Vastgoed Advies (Penningmeester)

Jeroen Geurst

Partner Geurst en Schulze Architecten

Bregit Jansen

Senior Policy Manager Haag Wonen (secretaris)

Platform STAD werkt samen met

 

STADpartners

De STADpartners steunen Platform STAD met een sponsorbijdrage. Op initiatief van Platform STAD buigen zij zich twee keer per jaar over een ruimtelijke opgave van Den Haag.

bpd

nMMtc65CMLoW1yXNALOi3PwF7kVlYs3W_Staedion-logojpg

original-Era-Contour-thumb_432x-_era_contour

download

download (1)

BH3CU36M_400x400

9

download (2)

AM logo L_RGB_B

Heijmans_resize

Haag_wonen_logo