Over Platform STAD

Platform STAD stimuleert het denken, doen en debat over de stedelijke ontwikkeling en architectuur van Den Haag.

Juist in een tijd dat de stad zich volop ontwikkelt, organiseert Platform STAD het onafhankelijke, publieke en professionele gesprek over de ruimtelijke opgaven van Den Haag.

Platform STAD agendeert, stelt vragen en activeert kennis.

De activiteiten van Platform STAD brengen mensen samen: bewoners, ambtenaren, ontwikkelaars, onderzoekers, ontwerpers, bouwers.

Onze STADgesprekken en STADconsults leiden tot nieuwe inzichten, handvatten en (on)gevraagd advies voor de ruimtelijke kwaliteit van Den Haag.

 

Organisatie

Platform STAD is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, en wordt gefinancierd met bijdragen van de gemeente Den Haag, de STADpartners, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en eigen inkomsten.

Bestuur

Het bestuur fungeert als kompas en klankbord voor de directeur. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. Bestuursleden werken onbezoldigd.

Gemma Smid-Marsman

Directeur Gemeente Dordrecht (voorzitter)

Edward van Dongen

Era Contour (penningmeester)

Jeroen Geurst

Partner Geurst en Schulze Architecten

Bregit Jansen

Senior Policy Manager Haag Wonen (secretaris)