Over Platform STAD

Platform STAD organiseert het onafhankelijke & publiek-professionele gesprek over de stedelijke ontwikkeling en architectuur van Den Haag.

Platform STAD agendeert, stelt vragen en activeert kennis.

De activiteiten van Platform STAD brengen mensen samen: bewoners, ambtenaren, ontwikkelaars, onderzoekers, ontwerpers, bouwers. Onze STADgesprekken en STADconsults leiden tot nieuwe inzichten, handvatten en (on)gevraagd advies voor de ruimtelijke kwaliteit van Den Haag.

Organisatie

Platform STAD is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, en wordt gefinancierd met bijdragen van de gemeente Den Haag, de STADpartners, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en eigen inkomsten. Daarnaast werken we graag aan opdrachten waarbinnen we de ruimte hebben om onze unieke rol in Den Haag in te zetten. Bekijk hier het jaarplan 2024 >

Jaarverslagen: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Bestuur

Het bestuur fungeert als kompas en klankbord voor de directeur. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. Bestuursleden werken onbezoldigd.

Gemma Smid-Marsman

Directeur Gemeente Dordrecht (voorzitter)

Edward van Dongen

Era Contour (secretaris)

Jeroen Geurst

Partner Geurst en Schulze Architecten

Bregit Jansen

Bestuurssecretaris Haag Wonen (penningmeester)