De STADpartners steunen Platform STAD met een sponsorbijdrage. Op initiatief van Platform STAD buigen zij zich twee keer per jaar over een ruimtelijke opgave van Den Haag.