STADatelier: Heeswijkplein (Moerwijk) 24/7 veilig voor iedereen

Workshop: Zodat thuis echt thuis voelt en de publieke ruimte veilig

Het Heeswijkplein in Moerwijk werd in 2017 opnieuw ingericht. Lovende woorden waren er voor het ontwerp en de participatie van de bewoners. Toch voelt nog niet iedereen uit de buurt zich veilig in deze omgeving. Dat geldt vooral voor de avond en de nacht.

Daarom organiseert Platform STAD een ontwerpatelier over de veiligheid en leefbaarheid rondom het Heeswijkplein. Dit doen we met bewoners en een ontwerpteam van professionals. Zij bedenken (samen) ideeën zodat deze plek overdag en in de avond als veilig en prettig wordt ervaren. Waarom durven mensen in de avond de straat niet op? Kan een andere inrichting, alternatieve verblijfsruimtes of verlichting hier iets aan veranderen?

Tijdelijke inrichting maken

Vanuit de ideeën die tijdens deze eerste bijeenkomst naar voren komen, maken we (op een later moment) een tijdelijke experimentele proefopstelling. Zo wordt de inrichting in de openbare ruimte zichtbaar voor iedereen. En testen we of de ideeën ook echt werken. De uitkomsten presenteren we daarna in een STADgesprek.

Workshop 29 september 2022

In de workshop op 29 september 2022 kijken we eerst terug op onderzoek dat al in Moerwijk gedaan is door Dear Hunter. En horen we wat sociale veiligheid en een experimentele tijdelijke inrichting voor een plek kan betekenen. Vervolgens gaat het ontwerpteam met Remy Kroese (Dear Hunter), Eline Keus (OASE stedenbouw en landschap), Tobias Woldendorp (WoldendorpWildervank), Denis Oudendijk (Refunc) samen met de deelnemers aan de slag met de omgeving van het Heeswijkplein. Hoe is de beleving van de veiligheid en leefbaarheid gedurende verschillende momenten van de dag? Welke knelpunten en oplossingen zien de bewoners en ondernemers? Wat kunnen we veranderen aan de inrichting van zodat iedereen zich veiliger voelt rondom het Heeswijkplein?

Programma – het is mogelijk een deel van het programma bij te wonen

  • 15.30 uur inloop met koffie en thee
  • 16.00 uur welkom door Bram Heijkers (Platform STAD)
  • 16.10 uur presentaties over Moerwijk, sociale veiligheid en ontwerp van de openbare ruimte: Remy Kroeze (Dear Hunter), Eline Keus (OASE stedenbouw en landschap), Tobias Woldendorp (WoldendorpWildervank), Denis Oudendijk (Refunc)
  • 17.00 uur gezamenlijke verkenning omgeving Heeswijkplein (wandeling).
  • 18.00 uur maaltijd en start workshop
  • 20.30 uur wandeling naar het plein in het (schemer)donker
  • 21.00 uur vervolg workshop
  • 22.00 afsluiting met een drankje

Foto Heeswijkplein: Christian van der Kooy

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.