MengelMoestuin en Buurttuin Zusterstraat winnen HOP stadmakerseditie

Het initiatief Groene Matties’ MengelMoestuin in de wijk Vrederust wint de Haagse Openbare ruimte Prijs (HOP) 2022. De publieksprijs ging naar Buurttuin Zusterstraat in de Schilderswijk. De HOP is voor de tweede keer uitgereikt op initiatief van Platform STAD. Het betreft dit jaar een speciale editie voor initiatieven van stadmakers. Met elkaar kleuren actieve bewoners en ondernemers de stad in.

De openbare ruimte vieren

De tweede editie van de Haagse Openbare ruimte Prijs (HOP) zet initiatieven van bewoners, stadmakers en ondernemers in de openbare ruimte in het zonnetje. Welke plekken kregen op initiatief van stadmakers een nieuwe betekenis of waar verbeterden zij de inrichting? Tot 7 oktober kon iedereen projecten aanmelden voor de speciale HOP stadmakerseditie van Platform STAD. Winnaars van de juryprijs en publieksprijs ontvangen 500 euro om de plek nog interessanter te maken.

Stadmakers zonden 15 inspirerende projecten in voor de HOP 2022 – stadmakerseditie. De jury heeft alle inzendingen uitvoerig bekeken en vijf plekken voor de HOP juryprijs genomineerd. Na een bezoek aan de locaties kiest de jury de winnaar voor de juryprijs.

De nominaties zijn:

Stemmen publieksprijs

Onafhankelijk van de jury nominaties kan iedereen tot 5 december zijn Top 5 kiezen uit alle inzendingen voor de publieksprijs. Bekijk hier alle inzendingen, en de nominaties.

De juryprijs en de publieksprijs worden op 8 december 2022 tijdens de feestelijke Haagse stadmakers winterborrel uitgereikt in Musicon.

Waarom een HOP voor initiatieven vanuit de stad?

Mensen maken de stad. Initiatieven, ideeën en daadkracht van bewoners bepalen ook in Den Haag in grote mate de sfeer en de samenhang in een buurt. Buurtinitiatieven geven een thuisgevoel in de wijk en een prettig gevoel van controle over de directe omgeving.

Juist in tijden van toenemende polarisatie is het belang van cohesie in buurten en wijken groot. Ook kennen bewoners en ondernemers hun eigen wijk natuurlijk heel goed. Zij weten daarom precies waar het bijzonder mooi is en wat er nog ontbreekt. Door verschillende Haagse projecten te laten zien wil Platform STAD bewoners en ondernemers inspireren. Iedereen kan zijn omgeving mooier en leefbaarder maken. 

Haagse Openbare ruimte Prijs HOP

Platform STAD is daarom heel benieuwd welke spraakmakende bottom-up projecten en experimenten in de openbare ruimte van Den Haag plaatsvinden. En zet deze heel graag in het zonnetje. De HOP stadmakerseditie wordt een feest  voor alle Haagse stadmakers!

De onafhankelijke vakjury kiest een winnaar uit de inzendingen. De vakjury bestaat uit Donica Buisman (RAUM), Gerben Helleman (Haagse Hogeschool), Anneke Jongerius (AM), Ruud Ridderhof (Ridderhof Stad & Ruimte) en Edwin Santhagens (Buro Sant en Co Landschapsarchitectuur) aan de hand van criteria. Lees hier het juryrapport >

groen in zuidwest den haag

Alle typen initiatieven in de openbare ruimte maken kans op de HOP 2022 stadmakerseditie. Of het nu een kleine ingreep is of een groot project. Op een plein, op het water, in een straat of park. Van boomspiegel tot voedselbos, meubilair of andere creatieve invulling.

Voorwaarden inzenden

  • Het initiatief voor het project ligt geheel of  gedeeltelijk bij bewoners, stadmakers of ondernemers. Bij het bedenken, plannen en realiseren kunnen zij wel samenwerken met de gemeente, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars of terreinbeheerders.
  • Het gaat om een permanente of tijdelijke (her-)inrichting van openbare ruimte, die de betekenis van de plek duurzaam verandert.
  • Projecten dienen binnen de gemeentegrenzen van Den Haag te liggen
  • De projecten moeten zich in de openbare ruimte bevinden en in ieder geval een groot deel van de dag vrij toegankelijk zijn.
  • De projecten zijn opgeleverd in de periode tussen 1 januari 2019 tot en met  1 oktober 2022.
  • Genomineerde projecten van de laatste editie van de HOP zijn uitgesloten.
  • Als je onder de 5 genomineerde projecten valt, ben je beschikbaar op 21 oktober 2022 om het project ter plaatse toe te lichten aan de jury.

De HOP

Platform STAD lanceerde in 2020 de HOP, de Haagse Openbare ruimte Prijs. Een nieuwe prijs voor de meest gewaardeerde vernieuwde openbare ruimte van Den Haag van de afgelopen jaren. Ontwerpers, opdrachtgevers en bewoners konden hun favoriete project inzenden. De Loper Oude Centrum won de HOP juryprijs 2020. Buitenplaats Ockenburgh ontving de HOP publieksprijs 2020. Bekijk hier alle inzendingen van de HOP 2020.

Platform STAD onderstreept met de Haagse Openbare ruimte Prijs (HOP) het belang van een goede openbare ruimte. De prijs stimuleert het bewust omgaan met het inrichten van de openbare ruimte. Maar vooral wil Platform STAD samen met ontwerpers, opdrachtgevers en bewoners het publieke leven in de openbare ruimte van Den Haag vieren.

Beeld boven: inzendingen HOP 2020, Debatmobiel en Van Beverenstraat, foto’s Christian van der Kooy