Loper Oude Centrum

Flaneren, fietsen en verblijven

Uitnodigende stadsentree heet bezoekers welkom

De inzender: ‘Het doorgaande verkeer wordt geweerd. Hierdoor kon de sombere drukke verkeersstraat opnieuw worden ingericht als een aantrekkelijk groene route. We hadden veel aandacht voor de historische context en ‘couleur locale’. Het is de kers op de taart van de stadsvernieuwing.’

De route Stationsweg – Wagenstraat is omgetoverd in een levendige stadsstraat waar bezoekers welkom zijn. Nu het doorgaande autoverkeer er niet meer doorheen rijdt, is het project echt klaar. Vesna Knezevic (ambtelijk opdrachtgever gemeente Den Haag) en Fokke Ypma (ontwerper gemeente Den Haag) vertellen over de zoektocht naar de ziel van deze route. ‘Mensen kennen hun stad ontzettend goed.’

Toegang tot de stad verfraaien

De Stationsweg en Wagenstraat zagen er altijd een beetje rommelig uit, terwijl het de entree van de stad is en de hoofdroute tussen Station Hollands Spoor en de binnenstad. Hier wil je bezoekers welkom heten. Daarom besloot de gemeente in 2014 om van deze route een uitnodigende stadsentree te maken. De Loper Oude Centrum leidt bezoekers naar de binnenstad. Dit was al een wens vanuit de stadsvernieuwingsperiode toen Adri Duivesteijn wethouder was. Naast de nieuwe inrichting wordt deze route afgesloten voor doorgaand autoverkeer tussen de verkeersring om de binnenstad van en naar de A12. Inmiddels is gestart om deze zogenaamde ‘knip’ tussen Schilderswijk en Stationsbuurt te realiseren, zodat er straks geen sluipverkeer meer door de Stationsweg rijdt. Daarmee komt vervolgens de vernieuwde inrichting volledig tot zijn recht.


Stedelijke stadsstraat

Het idee van de Loper Oude Centrum is in het ontwerp heel letterlijk uitgewerkt door het gebruik van roodgenuanceerde straatbakstenen en vanaf de Wagenbrug mangaankleurige straatbakstenen die passen bij de binnenstad. Het eenduidige kleur- en materiaalgebruik koppelt buurten met heel verschillende sferen aan elkaar. Daarbij is aangesloten bij de kenmerkende historische sfeer en de menselijke schaal van de omgeving, die wel in alle buurten is terug te vinden. De uitstraling is stedelijk. Daarbij passen de bomen in grote Cortenstalen roosters en is er gekozen het traject te vergroenen met opvallende ronde Cortenstalen plantenbakken, hagen en Blauwe Regens aan de gevels. Geschikte hangverlichting over de gehele route en klassieke wandlantaarns aan de gevels zijn heel belangrijk voor de sfeer. Veel verschillende eigenaren moesten daarvoor toestemming geven, maar deden dat uiteindelijk graag.

Het resultaat is nu een logische route met een warme en vriendelijke uitstraling om te flaneren en fietsen. In de Stationsweg en de Wagenstraat is het trottoir verbreed aan de zonzijde. De oversteekpunten zijn overzichtelijker en veiliger gemaakt. Daarbij is veel aandacht besteed aan de detaillering van de kruisingen met de dwarsverbindingen die een sterk eigen karakter hebben zoals de grachtenring rond de binnenstad (Bierkades en Groenewegje) en de Veerkaden. Langs de route zijn ook een aantal bijzondere plekken. De pleintjes aan de flanken van de Wagenbrug zijn vergroend en samen met de zitelementen echte verblijfsplekken geworden. Het Huijgenspark met zijn gele baksteenbestrating en ronde zitelementen vormt een hoogtepunt op de route. Een degelijke uitvoering is essentieel voor de gewenste uitstraling. Door de aannemer is daarom goed gelet op de kleine details zoals het snijwerk van stenen.

 

Rijkdom aan plekken en belanghebbenden

De ontwerpers hebben zich rijkelijk laten inspireren door de verhalen en de inbreng van de buurt. Zij zochten de ziel van de plek. Een uitdaging, want de route is een aaneenschakeling van heel verschillende buurten: Stationsbuurt, Oude Centrum en China Town. Ook de mensen die gebruik maken van de straat zijn divers: bewoners, dagelijkse bezoekers, toeristen en ondernemers. Tijdens de vele inspraakavonden werd gesproken over historische figuren als Spinoza en Paulus Potter, de voormalige Jodenbuurt, de moskeeën en opvangcentra. Dat er mensen uit veel verschillende culturen langs de Loper Oude Centrum wonen, is in het ontwerp terug te zien door de spreuken die in 34 talen in de stoepranden zijn gegraveerd. De spreuken hebben allemaal het thema reizen of stilstaan. Want dat doen mensen als ze langs de route lopen. De eerste spreuk bij het station is ‘Kommie doen?’ Volgens het Groen-Geile Boekie is dat Haags voor ‘Welkom in Den Haag!’.

Het gelaagde ontwerp bood veel ruimte voor een zorgvuldige belangenafweging in het participatietraject. Met het uiteindelijke resultaat dat de hele buurt ten goede komt. De goede samenwerking zorgde ervoor dat deze zorgvuldige benadering tot in de uitvoering werd doorgezet.

Locatie: Wagenstraat, Stationsweg
Jaar: 2019
Ontwerper: Ingenieursbureau Den Haag
Opdrachtgever: gemeente Den Haag