Wijkpark De Verademing

Mensen van verschillende leeftijden en culturen vinden elkaar

 

Goed functionerend stadspark

De inzender: ‘De Verademing is een open park geworden waar iedereen een passende plek vindt: wandelaars, fietsers, spelende kinderen, sporters, hondenbezitters, rustzoekers, poëten en actievelingen, er is echt heel veel te doen!’

Wijkpark De Verademing is sinds kort een levendige plek waar mensen van allerlei leeftijden en culturen komen. En dat terwijl het park voor 2018 bijnamen had als Guantanamo Bay en Siberië. Het was er kaal, windering en unheimisch. Daardoor kwamen er toen weinig mensen. Douwe Wielenga (voorzitter ontwerpteam), Egbert Schuttert (Ingenieursbureau Den Haag) en Esther Fleers (Heijmans) spraken vol trots over hun ontwerp voor de herinrichting.

Van kaal park naar levendige plek voor jong en oud

De Verademing werd aangepast zodat (toekomstige) bewoners het echt in gebruik konden nemen. Dat het wijkpark weinig gebruikt werd, lag grotendeels aan het ontwerpconcept. Het park was rond 2000 aangelegd op sterk vervuilde grond. Daarom werd het hele gebied òf geasfalteerd òf opgehoogd met schone grond met hoge muren rondom. Het hoge en lage deel waren echter niet verbonden. Muren en hekken blokkeerden het zicht op het park en de sportvelden in het midden. De entrees lagen op de verkeerde plekken. Buurtbewoners maakten zich hard voor verbetering van het park. De mogelijkheid hiervoor ontstond door de herontwikkeling van het naastgelegen Gemeentelijk Industrie Terrein. Wijkpark de Verademing werd opgeknapt als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Het Energiekwartier waar de gemeente Den Haag, woningcorporatie Staedion en Heijmans samen aan werken.


Gebruiksplekken opnemen in het ontwerp

Het wijkpark is verrijkt met aparte gebruiksplekken, logischer met de buurt verbonden en de uitstraling is aangenamer. De Verademing heeft een ruig karakter door de zichtlijnen naar de Elektriciteitscentrale. Het ontwerp is stoer en overzichtelijk, echt een stadspark. In de vormgeving is voortgeborduurd op oorspronkelijke vormentaal met scheggen en schuine lijnen. Dit komt ook terug in de details zoals plantvakken en nieuwe hekken. De ceders bleven staan. Maar met alleen vorm maak je geen park. Er zijn nu plekken gemaakt voor verschillend gebruik en gericht op verschillende leeftijden. In de grote speeltuin spelen de kinderen, het basketbalveld trekt jongeren en in de rozentuin kun je rustig een boek lezen. De bestaande publiek toegankelijke tennisbanen, voetbalvelden voor de sporters en paardenstal Klep & Co zijn gebleven, maar wel aangepast.

De nieuwe toegangen en trappen sluiten veel beter aan op de straten in de omgeving. Ook is er een (fiets)route door het park aangelegd om meer mensen in het park te krijgen. De verbinding met het water is bovendien versterkt met onder meer de opening in het zogenoemde bruggebouw, dat aan de kant van het verversingskanaal een barrière was. Grote hoogteverschillen werden teruggebracht door een talud met beplanting tegen de muren te plaatsen. Daardoor konden de vele hekken met maar liefst 70% teruggebracht worden. Bovendien werd het park zo groter en groener, een enorm verschil in beleving.

Buurtbewoners waren nauw betrokken

Een groep buurtbewoners, de sportverenigingen, het stadsdeel en de ontwerpers van het Ingenieursbureau Den Haag vormden samen het ontwerpteam. De ontwerpers brachten verschillende alternatieven in beeld. Zo werd bijvoorbeeld besproken hoe een speelplek op het hoge of op het lage niveau zou functioneren en wat de voor en nadelen van de verschillende opties zijn. Voor de betrokkenen valt er zo daadwerkelijk iets te kiezen. Deze discussies en verschillende perspectieven maakten het ontwerp scherper en de ontwerpers konden beter inschatten hoe het park ook daadwerkelijk gebruikt zou worden. Een van de discussiepunten was de hondenuitlaatzone. Op die plekken kunnen kinderen niet spelen, maar hondenbezitters wilden wel een rondje kunnen lopen.

wijkpark de verademing met speelplaats

Ook de bewoners van omliggende wijken Transvaal en Schilderswijk en van de nieuwe woningen in het Energiekwartier komen regelmatig in het park. Daarmee is het park nu meer een ontmoetingsplek waar mensen met diverse achtergronden gebruik van maken. De connectie tussen beide gebieden wordt nog verder versterkt. Er komt een verbinding met het centrum. Op die plek zou horeca met een terras aan het water een passende aanvulling zijn.

Locatie: Asmanweg, Newtonstraat, Gaslaan
Jaar: 2019
Ontwerper: Ontwerpteam met omwonenden, gebruikers en Ingenieursbureau Den Haag
Opdrachtgever: Ontwikkelcombinatie Energiekwartier (gemeente Den Haag, Heijmans en Staedion)