Ruud Ridderhof

Ruud Ridderhof

Jurylid

“Creëer omgevingen die het onderzoeken waard zijn.”

Ruud kent de Haagse openbare ruimte op zijn duimpje. Tientallen jaren zette hij zich in verschillende functies bij de gemeente in voor een fijne en leefbare buitenruimte in Den Haag: Hij werkte achtereenvolgens als secretaris voor de welstandscommissie, was beleidsmedewerker en programmamanager binnen de dienst stedelijke ontwikkeling en de dienst stadsbeheer en maakte deel uit van de landelijk unieke adviescommissie openbare ruimte (ACOR). Binnen deze functies spande hij zich in voor klimaatadaptatie, een kindvriendelijke omgeving en een zinvol beheer van de openbare ruimte in Den Haag.

Ruud was tevens jurylid bij de Falco Award Beste Openbare Ruimte in Breda 2018.

Nu adviseert Ruud met zijn eigen bureau Ridderhof Stad & Ruimte verschillende overheden over vraagstukken betreffend stadsontwikkeling en openbare ruimte, en doceert hij binnen de opleiding Landscape and Environment Management (LEM) aan de Hogeschool Inholland in Delft. Eerder was hij als docent ook verbonden aan de academie van bouwkunst in Rotterdam. Ruud woont op Scheveningen.

Hij studeerde bouwkunde aan de TU in Delft.