Anneke Jongerius

Anneke Jongerius

Jurylid

“Placemaking is een voorwaarde voor een succesvolle gebiedsontwikkeling.”

Anneke is placemaker bij gebiedsontwikkelaar AM en heeft daar de voor een ontwikkelaar unieke afdeling placemaking opgezet. Anneke heeft al meer dan 25 jaar ervaring in de projectontwikkeling, ze werkte onder meer bij Synchroon als manager van de afdelingen marketing, verkoop en nazorg.

Anneke vindt het belangrijk dat AM niet alleen huizen ontwikkelt maar dat er daarmee ook gezellige en gezonde buurten ontstaan. Door alle mogelijke stakeholders binnen een nieuwe ontwikkeling te betrekken, kinderen te laten participeren en in gesprek te gaan in de buurt met bewoners en stadmakers, krijgt zij in kaart wat er in een buurt speelt en wat de wensen zijn. Dit vormt vervolgens de basis voor een nieuwe ontwikkeling.

AM draagt met haar kernthema ‘Healthy Urban Living & Working’ graag zorg voor gezonde buurten en werkt daarvoor onder andere samen met de hartstichting.

Binnen AM werkt Anneke momenteel aan de ontwikkeling van Binckhorst in Den Haag, Hero in Breda en Feijenoord in Rotterdam.