Buurttuin Zusterstraat

Een nieuwe buurttuin in de versteende Schilderswijk

buurttuin zusterstraat met pizzaoven

De inzender:

De nieuwe buurttuin is geheel ontworpen en uitgevoerd door bewoners zelf. De buurttuin beschikt over een voedselbos, zelfplukmoestuin, pizza-oven en een natuurlijke speeltuin. De buurttuin Zusterstraat is opgezet in tijden van corona en met veel andere obstakels, zoals een met lood, asbest en PFAS vervuild terrein en een gebrekkige steun vanuit het stadsdeel en andere gemeentelijke afdelingen. Bovendien was het in het begin lastig alle wijkbewoners goed te bereiken en te laten participeren. Dat komt door een mix aan factoren zoals onder andere de verschillende culturen en talen, die in de Schilderswijk te vinden zijn.

Ondanks al deze obstakels is het bewoners toch gelukt de buurttuin te realiseren. De buurttuin is elke dag open en wordt gerund door een steeds grotere groep bewoners. Heel groen, laagdrempelig en een oase van groen en rust in een drukke, versteende wijk. De tuin draagt bij aan sociale verbinding in de wijk.

buerttuin zusterstraat moestuin

Wie nu de buurttuin bezoekt voelt zich er thuis want de sfeer en uitstraling past bij de wijk. Van groepen Turks-Nederlandse buurtvrouwen die met hun kinderen elke week komen thee drinken tot individuen zoals buurman Bert die zo maar aan kwam waaien en nu wekelijks staat te schoffelen.

De jury: De Buurttuin Zusterstraat is niet alleen een moestuin, maar met een pizzaoven, speeltuin en activiteiten zoals concerten of buurtbijeenkomsten breder geprogrammeerd. De jury vindt het knap hoe deze buurttuin ondanks alle obstakels in betrekkelijk korte tijd is gerealiseerd en diverse moeilijk bereikbare doelgroepen bij elkaar zijn gebracht. Buurttuin Zusterstraat versterkt de aandacht in een versteende wijk voor groen, gezond eten en vooral ook voor ontmoeting en samenleven met elkaar. Buurttuin Zusterstraat is bovendien een voorbeeld voor een project, dat geheel vanuit de bewoners is bedacht en ontwikkeld.

Locatie: Zusterstraat 83-85

Betrokken personen en organisaties: Stichting Jacobahof, Gemeente Den Haag (stadsdeel centrum & afdeling stadslandbouw),  De Buurtkamer

muurschildering in buurttuin Zusterstraat