Molenvlietpark

Van ontoegankelijke polder naar klimaatadaptief park

molenvlietpark met hardlopen

De inzender:

De inpassing van de Rotterdamsebaan, naast de Utrechtsebaan de tweede en nieuwe route naar het centrum van Den Haag, was een brede en interessante uitdaging en leverde in eerste instantie veel weerstand bij omwonenden op. De Rotterdamsebaan doorsnijdt de Vlietzone, een gebied dat weliswaar relatief groen, maar sterk versnipperd, recreatief weinig toegankelijk en sterk verrommeld was. Uiteindelijk heeft de buurt samen met ontwerpbureau BoschSlabbers het Molenvlietpark ontworpen. Het verkeer is vanuit daar nu nauwelijks meer zichtbaar.

Een grote waterpartij refereert aan de parkachtige aanleg van de buitenplaatsen langs de Vliet en maakt in het park twee in aard, beleving en vorm, totaal verschillende ruimtes: de weide en het rieteiland. Het Molenvlietpark is meer dan een prettig wandelgebied, het park is ook noodberging en kan tijdelijk 60.000 m3 extra water bergen; dat zijn ruim 250.000 regentonnen. Bovendien zorgen de diverse beplanting en de natuurvriendelijke oevers voor een hoge biodiversiteit in het gebied. Er zijn veel water- en oeverplanten waartussen vissen zich kunnen verstoppen en ongestoord kunnen paaien én opgroeien, Hierdoor komen er oa ook meer vissoorten in het water waardoor de waterkwaliteit verbetert.

De mensen gebruiken dit park voor een wandelingetje tijdens de lunch en om te genieten van de natuur midden in de drukke stad. Er wordt gewandeld, gefietst en met de kinderen bij de houten speelaanleiding gespeeld. Het park is ook doorgang naar andere plekken die dit gebied te bieden heeft, zoals de naastgelegen heemtuin. In alle jaargetijden nodigt het park uit tot gebruik.

molenvlietpark den haag

De jury: De jury vindt het zeer bijzonder hoe door het initiatief van buurtbewoners een ontoegankelijke polder tot een aantrekkelijk en slim vormgegeven park is getransformeerd, en als ‘nevenproduct’ van een groot infrastructuurproject (de Rotterdamsebaan) is ontstaan.  Volgens de jury is met het ontwerp van het Molenvlietpark het onderste uit de kan gehaald: Het park is van grote betekenis voor de toekomstige vraagstukken rondom groen, waterberging en biodiversiteit in de stad en wordt door verschillende doelgroepen gebruikt (wandelaars, sporters, hondenuitlaters).

Locatie: Vlietbuurt, Den Haag (Het park ligt tussen de buitenplaats Oud Vredenoord, Drievliet, de Rotterdamsebaan en de Molentocht)

Betrokken personen en organisaties:

  • Ontwerp BoschSlabbers
  • Opdrachtgever: Projectorganisatie Rotterdamsebaan (in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland)
  • Aannemer: BAM Infra
  • belangrijkste stakeholders: Gemeente Den Haag, Gemeenteraad Den Haag, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rijswijk en Voorburg-Leidschendam, Hoogheemraadschap van Delfland, RWS, Pretpark Drievliet, Stal Meyvliet, Buitenplaats Oud Vredenoord, Buitenplaats Zeerust, Organisaties (Houd Vlietland Groen, Vlietzoom alliantie, Stichting Meyvliet, etc) en omwonenden