Toekomst Tuin Transvaal

Klimaatadaptieve speeltuin in versteende wijk

toekomst tuin transvaal

De inzender:

De Haagse wijk Transvaal is een van de meest versteende wijken van Den Haag en een van de meest dichtbebouwde wijken van Nederland. Onlangs werd hier, op het Beijersveld, met en door bewoners en schoolkinderen 300 m2 stadsnatuur aangelegd, inclusief een waterspeeltuin. Centraal in de tuin is de natte zone (ook wel wadi), waar het hemelwater van het naastgelegen verzorgingshuis wordt opgevangen en de grond in kan zakken. Zo levert de Toekomst Tuin een bijdrage aan een klimaatrobuuste stad, biodiversiteit en een leefbare wijk.

De tuin blijkt in een grote behoefte aan groene educatie en activiteiten te voorzien. Zowel voor basisschool de La Reyschool als ook voor het Pleysier College geeft de tuin een welkome aanvulling voor toegepast buitenonderwijs. De tuin biedt zinvol werk aan verstandelijk gehandicapte cliënten van zorginstelling Middin. Leren en groeien is een centraal thema in de tuin. Leren vindt op alle niveaus plaats. In de tuin wordt geëxperimenteerd met verschillende planten om te bepalen welke planten bestand zijn tegen extreme hitte, droogte en water. Kinderen leren in de tuin over de natuurlijke watercyclus, bodem en insecten. Maar leren doe je vooral  met je handen door zelf dingen te bouwen, te planten en te ervaren.

Bewoonster: ‘Ik vertelde aan mijn kinderen, kom maar mee naar het Beijersveld, daar is een verrassing. Toen ze de waterspeeltuin zagen, waren ze zo blij.’

De jury: Het is indrukwekkend hoe een klein, overgebleven stukje grond in een versteende wijk toekomstgericht is ingericht en daarmee een voorbeeld voor een klimaatadaptief stuk stad is geworden. De jury waardeert de interessante combinatie van wateropvang (klimaatadaptatie) en waterspeeltuin (spelen). Vanuit kinderperspectief is in combinatie met de naastgelegen speeltuin en het sportveld voor iedere smaak iets te vinden op deze plek.

Locatie: Beijersveld (naast WZH Natalstraat 20) Den Haag

Betrokken personen en organisaties: Het project is een initiatief van bewoners, stadsmaker Zairah Khan en stichting BlueO2. Financieel werd het project mogelijk gemaakt door: de gemeente Den Haag, Klimaatkrachtig Delfland, fonds 1818, VSB fonds, Oranje fonds, Eurofins foundation, de Groene Motor en woning coorportatie WoonInvest.
Andere partners in het project zijn: zorginstelling WZH, stichting Wijkz, zorginstelling Middin, de Lareyschool en het Pleysier college.