Wat betekent een openbare ruimte voor de mensen die er komen? Wat kunnen stadmakers betekenen om plekken opnieuw in te richten of een nieuwe betekenis te geven?

De vakjury let op:

1: Stadmaken of placemaking

Hoe verliep/verloopt het proces van initiatief, ontwerp, daadwerkelijke transformatie en beheer? Hoe is de betrokkenheid van de buurt/de stad geborgd bij zowel initiatief, ontwerp en beheer? Zijn bewoners, initiatiefnemers en ondernemers voldoende leidend betrokken? Hoe is de rolverdeling en de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden geregeld?

2: Gebruik

Hoe en hoe intens wordt de ruimte nu gebruikt en beleefd? Is de plek uitnodigend, voldoende bereikbaar en opengesteld voor een brede doelgroep? Zijn er ook onverwachte groepen die gebruik maken van de plek? Wie voelen zich eigenaar van de plek? Is de plek zo nodig beheerbaar op de lange termijn?

3: Betekenis van de plek

Wat betekent de nieuwe inrichting voor de stad? Biedt het project kansen voor relevante Haagse toekomstvraagstukken (bijvoorbeeld op gebied van klimaat, samenleven, gezondheid, veiligheid, bereikbaarheid, economie)?

4: Vormgeving

Is het ontwerp aantrekkelijk, doelmatig en goed functionerend? Hoe sluit de nieuwe identiteit aan op de omgeving?