Samen STADmaken: naar een Haagse stadmakersbeweging

Stadmakers zetten zich in om hun straat, wijk of stad mooier te maken. Den Haag telt vele actieve bewoners, initiatiefnemers, sociaal ondernemers en creatieven. Stadmakers zijn ook personen binnen grote en kleine organisaties die in samenwerking met de stad werken aan een betere leefomgeving. Zoals het tegengaan van leegstand, aanleggen van voedselbossen, meedenken met gebiedsontwikkeling, promoten van lokale economie en noem maar op!

Platform STAD werkt onder de noemer Samen STADmaken aan het verbinden van al deze partijen. Het doel is een beweging bouwen waar betrokkenen elkaar ontmoeten, inspireren, kritisch bevragen en helpen.

Stadmakersfestival

In 2022 is Bram Heijkers (directeur Platform STAD) daarom mede-curator van het Haagse stadmakerfestival en organisator van een reeks inspiratiesessies rondom stadmaken en placemaking. We werken daarvoor samen met de gemeente Den Haag. En we betrekken onze bezoekers, contacten en partners nadrukkelijk bij het vormgeven van deze beweging. Het eerste Stadmakersfestival bracht veel van de enthousiaste stadmakers samen en smaakt naar meer!

veel bezoekers op stadmakersfestival 2022

Activiteiten Samen STADmaken:

Uitnodigingen en verslagen van de bijeenkomsten vind je in onderstaand overzicht, dat komende tijd verder wordt aangevuld:

stadmakers op het stadmakersfestival podium 2022