Programma Ruimte voor Werk

Een betaalbaar, toekomstbestendig werk-ecosysteem voor Hagenaars én Hagenezen, als bouwsteen voor een evenwichtig stadsleven

Den Haag worstelt al heel lang met een relatief grote economische ongelijkheid, ruimtelijke segregatie en een eenzijdig economisch profiel. De laatste jaren werkt de gemeente samen met diverse partijen om deze constateringen om te buigen. Maar ruimte voor werk in de stad is geen garantie. De krappe woningmarkt en de focus op binnenstedelijke ontwikkeling zorgen voor veel druk op de ruimte. Met name activiteiten met grote maatschappelijke waarde – maar minder economische slagkracht – dreigen toch uit de stad te verdwijnen.

Rond de gemeenteraadsverkiezingen grijpt Platform STAD het moment aan om samen met stadspartners het thema Ruimte voor Werk hoog op de agenda te plaatsen. We geven advies aan de nieuwe collegeleden en verrijken de economische uitvoeringsagenda (die in 2022 afloopt) met ideeën voor vervolgstappen. Daarbij leggen we de focus op drie onderwerpen:

Aanbod van voldoende, betaalbare werkruimte:

hoe kunnen Haagse partners in tijden van toenemende grond- en materiaalprijzen en een grote ruimtelijke druk van de woningmarkt, voldoende aanbod van betaalbare vierkante meters werkruimte blijven bieden voor de hele range aan behoeften, van het hogere segment tot de (ambachtelijke) maakindustrie?

Verrijken van een toekomstbestendig economisch profiel:

een profiel waarin diverse opgaven samenkomen: hoe kunnen diverse fysieke, economisch en sociale opgaven (ruimtelijke ontwikkeling, verduurzaming, circulaire economie, inclusieve werkgelegenheid) in Den Haag zodanig op elkaar worden afgestemd dat er kruisbestuiving en brede waardecreatie ontstaat?

Borging van voldoende bereikbare werkplekken voor praktisch opgeleiden:

hoe kan een aanbod van betaalbare werkruimtes ruimtelijk zo optimaal mogelijk over de stad worden verspreid? Optimaal vanuit zowel fysieke bereikbaarheid voor praktisch opgeleiden, als vanuit het stimuleren van levendige bedrijvigheid op het niveau van stadsdelen en wijken.

Programma Ruimte voor Werk: Via een reeks STADgesprekken, STADconsults (expertsessies) en artikelen door experts diepen we vraagstukken uit en verkennen concrete oplossingsrichtingen voor beleid, samenwerking, financiering en ontwerp. Samen zoeken we naar antwoorden op de vraag:

“Hoe bouwen we aan een betaalbaar en toekomstbestendig werk-ecosysteem voor de regio Den Haag, naast heel veel woningen, slimme vervoersoplossingen en duurzame openbare ruimtes?”

Activiteiten:

STADconsult – 10 juni 2021: Ruimte voor werk >
Verslag: Mengen van functies in Scheveningen haven is lastige puzzel >

STADconsult – 9 maart 2022: Technology Park Ypenburg – Ruimte voor Werk >
Verslag: Voldoende ruimte voor werk voor iedereen – zes aanbevelingen >

STADpartner bijeenkomst 22 juni 2022.
Verslag: Gebiedsontwikkeling: maak werk van betaalbare werkruimte >

STADconsult – 29 maart 2023 – Ruimtelijke kansen voor ondernemers in Den Haag Zuidwest
Verslag: Ruimtelijke kansen voor ondernemers in Den Haag Zuidwest >
Uitgebreid verslag in pdf >

STADconsult – 6 april 2023: Verticale mix in The New Farm 
Verslag: Verticaal industrieterrein The New Farm: Flexibiliteit en maatwerk zijn cruciaal>

STADgesprek – 28 augustus 2023: Meer ruimte! Werken in en aan Den Haag
Uitkomsten Programma Ruimte voor Werk en presentatie STAD Magazine

STADstem: artikel van Cees-Jan Pen (Lector de Ondernemende Regio Fontys Hogescholen) – In Den Haag moeten ook dingen gemaakt worden >

STADstem: artikel van Gert-Joost Peek (voorzitter stichting Platform I’MBINCK, lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement, Hogeschool Rotterdam en research fellow, Amsterdam School of Real Estate) – Ruimte voor werk en ruimtelijke schaalniveaus: Wie vult de gaten? >

STADstem: Interview met Johan Snel (stedenbouwkundige en conceptontwikkelaar AM) – Superplinten: beeldende tips voor de combinatie van wonen en werken >

Foto: Christian van der Kooy