STADconsult: Technology Park Ypenburg – Ruimte voor Werk

In deze expertsessie zoomen we in op Technology Park Ypenburg (TPY). Dit is het hightech maakcluster op het voormalige vliegveld van Den Haag. Hier liggen grote kansen voor de circulaire economie en cross-overs naar sectoren als de bouw, zorg en energie, volgens de gemeente. Daarnaast biedt TPY naar eigen zeggen “potentie voor innovatie, opschaling en werkgelegenheid op alle niveaus.”

Met ondernemers, ambtenaren en wetenschappers gaan we in gesprek over de ontwikkelingen rondom dit hightech maakcluster. Wat voor bedrijven maken onderdeel uit van dit ecosysteem en in hoeverre ontstaan cross overs naar andere typen werkgelegenheid? Welke ruimtelijke impact heeft het cluster op de omgeving? En wat betekent dat voor de spreiding en conflicten van andere bedrijven en bedrijfstakken over de stad?

De experts formuleren tijdens het STADconsult een advies aan het toekomstige college. Wat kan de stad (en het nieuwe college) leren van de ontwikkelingen van een high-tech maakcluster als TPY? En wat betekent het voor de actualisering van de economische uitvoeringsagenda van Den Haag?

Wil je aanwezig zijn bij het STADconsult als toehoorder van het ronde tafelgesprek met de experts in het Technology Park Ypenburg? Meld je dan aan met een mail naar info@platformstad.nl

Dit STADconsult vindt plaatst in het kader van het programma Ruimte voor Werk
Foto: Technology Park Ypenburg