Resilience lab Noorderbeekdwarsstraat – voor een veerkrachtige straat

Stadmakers bespraken de ervaringen met het Resilience lab Noorderbeekdwarsstraat. Op 27 juni 2022 kwamen zij samen in de Anwar-E-Mustafa moskee aan de Herschelstraat. Met het lab is de gemeente zes maanden actief aanwezig in de straat. Daar informeren en ondersteunen zij bewoners om de veerkracht van de straat te vergroten. De centrale vraag van de sessie was: welke ervaringen, tips en lessen levert de aanpak in de Noorderbeekdwarsstraat op? En is deze aanpak ook geschikt voor gebruik op andere plekken in de stad (schaalbaar)?

De sessie leverde een aantal tips en aanbevelingen op:

 • Wees als gemeente letterlijk zichtbaar in de straat (het lab is met een keet aanwezig), vooral ook op zaterdag wanneer bewoners niet op hun werk maar thuis zijn. En laat ambtenaren vaker in de buurt werken zodat ze de dagelijkse gang van zaken ter plekke ervaren.
 • Organiseer straatbijeenkomsten en activiteiten in de wijk. Daar komen actieve bewoners vaak op af, en dat is de basis voor een netwerk om actief samen te gaan werken.
 • Zet de vragen van bewoners meer centraal, bijvoorbeeld rondom de vraag wat mensen nodig hebben om de aangelegde geveltuintjes ook te kunnen onderhouden. Mensen hebben veel waardering voor goede informatievoorziening, bijvoorbeeld over isoleren, over beschikbare subsidies (waar kun je die dan aanvragen?), of over voorbeeldprojecten.
 • Breed bekend maken van een experiment als het Resilience lab, is nog wel een uitdaging. Zo wisten een heel geïnteresseerde aanwezige pas heel laat van het lab.
 • Trek daarom je communicatie zo breed mogelijk, van informeren via de website van de gemeente tot gebruik van social media, tot veel mond-op-mond reclame van bewoners en professionals die in de buurt actief zijn.
 • Betrek actieve bewoners, gemeente, politie en bijvoorbeeld het Rode Kruis (die bij veel huishoudens komen) samen op om meer bewoners enthousiast te maken om samen de straat veerkrachtiger te maken.
 • De politie heeft samen met bewoners een eerste aanzet gedaan om het buurtinterventieteam om te dopen tot een buurtinformatieteam, waardoor de stap van de burger naar de politie kleiner is gemaakt en communicatie effectiever.
 • Probeer als actieve betrokkenen ook contacten te leggen met bewoners die zelf niet actief zijn of tijdelijk in de straat wonen, maar bij wie je bijvoorbeeld wel een geveltuin kan doortrekken. Accepteer daarbij dat betrokkenheid soms per woonblok erg kan verschillen, maar laat je daardoor niet tegenhouden.
 • Wees je er als stadmakers en gemeente wel van bewust dat kopers en (sociale en particuliere) huurders verschillende motieven en mogelijkheden hebben om actief te werken aan weerbaarheid. Kopers kunnen als eigenaar zelf beslissingen nemen, sociale verhuurders doen dat binnen hun beleid en planning, en bij particuliere huurders is betrokkenheid heel afwisselend van sterk tot vrijwel niet betrokken. Probeer in al die gevallen erachter te komen wat partijen dan nodig hebben om een stap te zetten.
 • Gebruik ook de ervaring dat mensen soms pas betrokken raken wanneer ze zien dat andere buurtbewoners via de gemeente bijvoorbeeld worden geholpen met een geveltuin. Niet iedereen leest een brief waarin zo’n initiatief wordt aangekondigd, maar wil alsnog wanneer er zichtbaar resultaat komt. Neem dat effect als gemeente bewust mee in je aanpak.
 • Wat betreft betrokkenheid, dit raakt ook aan de opmerking dat de bewoners die op een reeks foto’s van het Resilience lab staan, en daarmee niet representatief zijn voor de gehele bevolking van de wijk. Dit hangt deels samen met de wens van mensen zelf (niet iedereen wil op de foto), deels ook met wie de uitnodiging doet om op de foto te komen (een goede bekende uit de wijk zal eerder een positieve reactie krijgen).Kortom: meer fysieke aanwezigheid op straat, vooral ook in het weekend, optimaal gebruik maken van bestaande (in)formele netwerken van bewoners en andere betrokkenen van de gemeente, politie, zorg en Rode Kruis, onderwijs, verhuurders, naast interventie meer aandacht voor informatie, en informatieverstrekking via zoveel mogelijk kanalen.

Stadmakers inspiratiesessie Samen werken aan een veerkrachtig Den Haag op 27 juni 2022 met bewoners van de Noorderbeekdwarsstraat, Huib de Jong van politie Segbroek, Priscilla Vis van basisschool de Bonte Vlinder, de Chief Resilience Officer en het Resilience programma gemeente Den Haag. De stadmakers inspiratiesessie wordt georganiseerd in samenhang met het Haagse Stadmakersfestival op 13 mei 2022.
Organisatie: Platform STAD en gemeente Den Haag.