Zitplek Heeswijkplein in gebruik genomen

Onder de kastanjebomen van het Heeswijkplein staat een tijdelijke zitplek met wifi. Daarmee test Platform STAD of de sociale veiligheid en de leefbaarheid verbeteren met een extra ontmoetingsplek. De kinderen van het Heeswijkplein namen op 12 mei 2023 de plek in gebruik samen met breakdancer Kid Columbia.

breakdance kid Colombia op heeswijkplein

Vier ontwerpers Remy Kroese (Dear Hunter), Eline Keus (OASE stedenbouw en landschap), Tobias Woldendorp (WoldendorpWildervank adviseur sociale veiligheid) en Denis Oudendijk (Refunc) gingen op initiatief van Platform STAD in gesprek met bewoners en professionals die in de buurt werken.

Vaak is het gezellig rond het Heeswijkplein in Den Haag. Op deze vrijdagmiddag is het druk met spelende kinderen, kletsende vrouwen en sportende jeugd. Toch voelen mensen zich hier niet altijd veilig. Dat geldt vooral voor de avond en nacht. Er is een kleine groep die voor overlast zorgt. Het gevoel van onveiligheid op straat komt onder andere door de combinatie van een bovengemiddeld aantal personen met problemen in Moerwijk, de inrichting en beheer van de openbare ruimte en nissen in de gevels van de gebouwen waar groepjes mensen hangen. Tijdens de workshop bleek dat vooral de verlichting onder de grote kastanjebomen onvoldoende is. En dat er relatief weinig ruimte is om te verblijven op het plein. Terwijl er veel behoefte is aan bruikbare openbare ruimte. Veel huizen zijn klein en hebben alleen een klein balkon.

breakdance workshop heeswijkplein

Rond zitmeubel met hergebruikte materialen

Vanuit de vele ideeën die tijdens de workshop en wandelingen naar voren kwamen, heeft het ontwerpteam een tijdelijke proefopstelling bedacht. Onder de bomen staat een tijdelijk meubel waarop je op verschillende manieren kunt zitten en dat ook een spelelement is.

Refunc maakte het ronde zitmeubel. Ronde vormen brengen verbinding. Denis Oudendijk noemt het een oneindige bank. Het robuuste meubel is gemaakt van steigerbuis en hergebruikte materialen. Het dakje bestaat uit de oude bouwschutting van Amare. De houten delen van de bank zijn afgekeurde delen van touwladders die op schepen worden gebruikt. De zitplek staat onder de bomen, een wat kale en donkere strook in vergelijking met het deel van het plein waar de kinderen spelen.

zitmeubel op heeswijkplein van hergebruikte materialen

Verlichting en andere dromen van de buurt

Tijdens de workshop zijn er veel ideeën langs gekomen. De ontmoetingsplek is nu gemaakt. Er wordt nog gewerkt aan tijdelijke verlichting onder de kastanjebomen. Daarvoor loopt nog een vergunningaanvraag. De andere dromen van de buurt, zoals meer speel en sportplekken voor kinderen, zijn opgeschreven is een boekje. Dit boekje is gegeven aan Harm Benthem, stadsdeeldirecteur Escamp. Hij knipte ook samen met betrokkenen het lintje door.

stadsdeeldircteur Harm Benthem knipt lintje van zitplek door bijopening

Kijken hoe bewoners de plek gebruiken en ervaren

Het zitmeubel staat tijdelijk op het Heeswijkplein, tot begin juli. In die periode kijken de ontwerpers en Platform STAD regelmatig hoe bewoners de plek gebruiken en ervaren. De plek is er voor iedereen. De hoop is dat ook de jongeren en mensen die in de portieken hangen er gaan zitten. De wifi die speciaal hiervoor is aangelegd moet de plek extra aantrekkelijk maken.
Ben je op het Heeswijkplein? Deel je ervaringen met ons, mail naar info@platformstad.nl of vul hier de vragen in >
Als het zitmeubel goed functioneert, hoopt Platform STAD dat de gemeente een permanente verblijfsplek maakt onder de kastanjebomen.

zitplek Heeswijkplein

 

STADatelier

De tijdelijke zitplek is onderdeel van het STADatelier ‘Heeswijkplein 24/7 veilig voor iedereen’, georganiseerd door Platform STAD. Platform STAD vraagt hiermee aandacht voor een veiliger en leefbaarder inrichting van de openbare ruimte. Het ontwerpteam bezocht het Heeswijkplein in Moerwijk Den Haag op 29 september 2022. Er ontstond een levendig gesprek over het gebruik van het Heeswijkplein en de sociale veiligheid tussen bewoners van 10 tot 85 jaar en professionals, lees hier het verslag> . De resultaten van het gebruik van de zitplek worden na afloop besproken is een STADgesprek op 14 september. Klik hier voor meer informatie >

Foto’s: Marsel Loermans