Trafoplein

Deplorabel pleintje verandert in prettige plek om te verblijven

trafopein in de avond

De inzender:

“In april 2019 zijn bewoners rond het pleintje om de tafel gaan zitten om de deplorabele en overlastgevende situatie aan te pakken. Het aanwezige trafogebouw is monumentaal, gigantisch en moeilijk te wijzigen. Het domineert het plein. Een spectaculaire verbetering voor mens en dier is bedacht met 3 ingrepen: projecties op het monumentale trafogebouw (electra terugsturen), vogelhuisjes en bijenplanten rond de bestaande bomen en herinrichting van de bestrating. Er moeten veel diensten samenwerken, maar in mei 2022 is het opgeleverd. De projecties zijn geschakeld op de straatverlichting en ze zijn te zien zodra de lantaarns aan gaan.”

trafoplein

Een tweede actieve buurtbewoner beschrijft het als volgt:

The Trafopleintje is designed with the idea behind to show the importance of embracing nature in the fabric of the city. The tiles were replaced with a garden. City lighting is replaced with darkness.  In that darkness a beauty of light can show, people and nature can rest.

Key sustainability related aspects: life centred design ( not only for humans, with respect to all life), embracing darkness in the city for health of inhabitants as well as needs of biodiversity, Greening the city for cooling heat islands.

De jury: Het Trafoplein inspireert en stimuleert een andere omgang met de openbare ruimte. Het laat zien hoe een aantal aanpassingen een groot verschil kan maken en dat ook kleine plekken als deze zeker aandacht verdienen. De jury waardeert in het bijzonder de innovatieve en erg fraaie omgang met licht.

Locatie: Zuilingstraat / Vleerstraat, Den Haag

Betrokken personen en organisaties: Mieke Bosse (Scala-architecten), Ewelina Schraven, Corinne Keus, Jeanine Fall, Marissa Kwame, Irma den Ouden, Justin Liefferink, Frank Geraerts en vele buurtbewoners. Zebra Welzijn en Gemeente Den Haag