De rijkdom van Moerwijk

Levenswijsheden op flatgebouwen stemmen tot nadenken

De inzender:

Kunstenaar en bewoner van Escamp Henk Augustijn heeft het initiatief genomen de rijkdom aan culturen in Moerwijk te belichten door teksten uit de landen van herkomst van de bewoners op muren te plaatsen. Daarvoor heeft hij bewoners via o.a. taalgroepen in de bibliotheek en wijkcentra uitgenodigd hun favoriete tekst of  levenswijsheid uit hun land van herkomst aan te dragen. Dit heeft geresulteerd in een mooie verzameling teksten. In april 2022 werden drie van deze teksten op muren geplaatst rondom het Heeswijkplein: Teksten van Rumi, Ali Ibn Aboe Talib en Khalil Gibran. Daarnaast is er een overzicht van meer teksten te zien in de nieuwe Bibliotheek van Moerwijk.

Het is waarschijnlijk de eerste keer dat er teksten geplaatst worden uit landen van herkomst van bewoners. Moerwijk is een van de armste wijken van Nederland. Daarom werd gekozen voor teksten die een inspirerend karakter hebben; teksten waar je even op kan kauwen.

Quote van voorbijganger: “Jullie Nederlanders denken dat wij geen cultuur hebben, we moeten altijd jullie cultuur leren. Eindelijk is er eens aandacht voor onze cultuur!”

gedicht op de muur rijdom van moerwijk

De jury:  De jury waardeert dat er aandacht is voor een vaak vergeten onderdeel van de publieke ruimte, namelijk de (blinde) muren. Deze kunnen echter wel enorm hun stempel drukken op de sfeer. Door hier voldoende aandacht aan te besteden via schilderwerk én kunst (in dit geval spreuken) ontstaat er een kleurrijke omgeving die een positieve invloed heeft op de leefbaarheid. Het is bovendien fijn voor bewoners als zij zich hierin kunnen herkennen.

Locatie: rondom Heeswijkplein, Escamp Den Haag

Betrokken personen en organisaties: Henk Augustijn, Vestia, First aid marketing, Stadsdeel Escamp, bibliotheek Escamp