STAD van: Willem Krzeszewski

Bestuursvoorzitter Staedion

De speerpunten van Staedion zijn duidelijk: betaalbare huren, voldoende kwalitatief goede woningen, en investeren in duurzaamheid. We willen een eigen thuis bereikbaar maken voor onze bewoners. Om dit te realiseren investeren we op de eerste plaats in het onderhoud van onze woningen, zodat de kwaliteit op orde is. Daarnaast willen we mensen een betaalbaar eigen thuis kunnen bieden. Daarom investeren we zowel in het matigen van de huren als in nieuwbouw van betaalbare huurwoningen in Den Haag. Door onze middelen op een slimme, efficiënte manier in te zetten, kunnen we optimaal investeren in nieuwbouw, stadsvernieuwing en onderhoud.

We zien nog steeds dat de vraag naar betaalbare sociale huurwoningen toeneemt. Er is een grote behoefte aan kleinere woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. Met de opgave om statushouders te huisvesten in Den Haag, is deze druk alleen maar toegenomen. Daarom ontwikkelen we op verschillende locaties nieuwbouwwoningen in de sociale huursector. Ook in het centrum van de stad. We vinden het belangrijk dat ook bewoners met een bescheiden inkomen kunnen wonen op een goede locatie en dat starters op de arbeids- en woningmarkt een plek kunnen vinden in Den Haag.

Betaalbare nieuwbouw

Ik denk dat we met onze nieuwe manier van ontwikkelen een grote bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het tekort aan betaalbare huurwoningen. In de wijk Morgenstond worden op nu zes flats met 227 woningen aan de Coevorden- en Haveltestraat gesloopt. Daarvoor in de plaatst komen 244 betaalbare huurwoningen. Bij de ontwikkeling van de nieuwe woningen zijn we uitgegaan van de principes die nodig zijn om te bouwen zonder een onrendabel deel. Dankzij nieuwe aanbestedingsvormen lukte het  om twee- en driekamer woningen met een hoog afwerkingsniveau te ontwikkelen. De woningen hebben een gemiddelde oppervlakte van 60 m2. Met een duidelijke omschrijving van onze woningen en doelgroep en de aanwezige kennis en expertise van marktpartijen, was het aanbestedingsresultaat een rendabele en kwalitatief hoogwaardige sociale huurwoning.

impressie nieubouw woningen in Morgenstond

Nieuwbouw woningen Coevordenstraat en Haveltestraat, Morgenstond

Zorgen

Zorgen heb ik ook. Vooral als het gaat om de beschikbaarheid van huurwoningen voor de groep huishoudens die meer verdienen dan € 38.500 per jaar en aangewezen zijn op de goedkopere vrije sector huurmarkt van € 715 tot € 900 per maand. Aan deze woningen is een groot tekort. Ik pleit dan ook voor verruiming van de toewijzigingsregels van de corporaties op dit punt. Zo kan ook deze groep, met een inkomen tot € 44.500 per jaar, adequaat worden geholpen. Nieuwbouw laat voor deze groep te lang op zich wachten.

Onderhoud

Uit gesprekken met bewoners bleek dat de technische staat van een woning een cruciale rol speelt bij de mate waarin ze zich thuis voelen in hun woning. Daarom kunnen onze bewoners rekenen op goed onderhoud van de woning, veiligheid en een gedegen uitrustingsniveau. Jaarlijks investeren we fors in het onderhoud van onze woningen, ruim 75 miljoen per jaar. Op dit moment zijn we onder andere bezig met de verbetering van bestaande woningen in de wijken Mariahoeve, Moerwijk, Transvaal, Leyenburg en Centrum. Bij de woningaanpak is er aandacht voor vervanging van open verbrandingstoestellen door veilige installaties, plaatsing van mechanische  ventilatie en worden er isolerende maatregelen genomen. Daarnaast investeert Staedion extra in duurzaamheid via het plaatsen van dubbel glas en zonnepanelen.

Nieuwbouw locaties van Staedion
Op dit moment bouwt Staedion 51 sociale huurwoningen aan de Tinaarlostraat en begint dit jaar ook de  bouw van de eerste fase van woningproject Energiekwartier in de wijk Regentesse Zuid, waarbij Staedion samenwerkt met de gemeente Den Haag en Heijmans. Binnenkort wordt hier de eerste paal geslagen van de eerste twee woningblokken. Eén van de twee blokken bestaat uit 72 sociale woningen voor Staedion. Daarnaast zijn er vergaande gesprekken om sociale huurwoningen te ontwikkelen op de locatie Wijnhavenkwartier (88 woningen) en locatie Hofbad in Ypenburg (145 woningen).

Bewaren