STAD van: Jooske Baris

Directeur Platform STAD

Wat is de identiteit van Den Haag? Het is de stad met het mooiste stadsstrand van Europa, de meest multiculturele stad van Nederland en de internationale Stad van Vrede en Recht. Toch is Den Haag officieel een dorp. En volgens veel inwoners het best bewaarde geheim van de Randstad.

Den Haag is niet zomaar te doorgronden. Elk stadsdeel heeft een eigen identiteit, bevolkingssamenstelling en karakter. Ook ruimtelijk is dat terug te zien. Stadsdelen en hun bewoners functioneren als aparte entiteiten. Het oude deel van de binnenstad lijkt los te staan van de binnenstad rond het Spui. Hagenezen, expats, ambtenaren, nieuwkomers en studenten hebben elk hun eigen plekken en routes in de stad en ontmoeten elkaar nauwelijks. Dat maakt Den Haag een veelzijdige, maar ook een schizofrene stad.

En nu zit die stad ook nog in een identiteitscrisis. De internationale trek naar de stad raakt Den Haag. Het inwonertal groeit, de bevolking wordt nog diverser. De economie van de stad verandert; Den Haag transformeert van ambtenarenbolwerk tot trekpleister voor studenten en (sociale) ondernemers. De stad moet op zoek naar een nieuwe economie en heeft een grote opgave in het creëren van circa 25.000 nieuwe banen. Er moeten oplossingen komen voor de groei van het aantal inwoners. Volgens prognoses zijn de komende decennia ruim 45.000 nieuwe woningen nodig, terwijl er nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden zijn aan de randen van de stad. Tot slot is Den Haag een multiculturele stad, zeker, maar wel met de grootste sociale segregatie van Nederland.

Verbinden is de grootste opgave

Overheden, stedelijke partijen en organisaties, bewoners- en ondernemerscollectieven, kennisinstellingen en andere partijen werken op verschillende manieren aan de stedelijke opgaven van de stad. Ze buigen zich over nieuw beleid, onderzoek, initiatieven en experimenten die inspelen op stedelijke vraagstukken die de toekomst van Den Haag beïnvloeden. Veelal gericht op een eigen achterban. En daar komt Den Haag als eilandjesstad bovendrijven. Den Haag mist een plek waar iederéén kan meepraten over de stedelijke ontwikkeling van de stad. Verbinding is misschien wel de grootste opgave van Den Haag. Het verbinden van de stad met de zee, de stad met de grotere regio, het verbinden van wijken maar vooral van mensen en partijen. Zodat hun inzet wordt versterkt en ze meer samenwerken aan de toekomst van Den Haag.

Hoe die toekomst eruit ziet kan niemand voorspellen. Maar elke goede identiteitscrisis leidt tot een nieuw perspectief. Of dat een verandering van ruimtelijke, sociale en economische identiteit inhoudt of het omarmen van het veelzijdige en diverse karakter van de stad.

Den Haag heeft baat bij een visie op haar toekomst. Geen blauwdruk, geen opgelegde nota, maar een gedeeld beeld van de identiteit en ontwikkeling van de stad, waaraan elke partij zelf een steentje bijdraagt. Platform STAD zet zich als onafhankelijk platform in voor de stedelijke ontwikkeling van Den Haag. Om samen met inwoners, professionals, ondernemers en beleidsmakers de stedelijke en ruimtelijke opgaven van Den Haag verder te brengen. Zodat Den Haag voor huidige en nieuwe bewoners een stad blijft waar het goed wonen, werken en verblijven is.