Noordwestelijke Hoofdroute

Minder asfalt maar betere doorstroming, meer groen en meer verkeersveiligheid

Veilige route met rotondes

De inzender: ‘De ventweg langs de Sportlaan geeft veel meer rust, het scheidt doorgaand van lokaal verkeer en is bijzonder mooi uitgevoerd. Wat ik niet had verwacht, is wel waar: het verkeer stroomt zelfs in de ochtendspits goed door.’

Landschappelijke inpassing van de weg

Over ontwerp: De Haagse Beek kreeg meer maat en natuurlijke oevers door een aantal slimme ingrepen. Monumentale bomen zijn behouden. Ook kregen fietsers een volwaardige plaats bij de herinrichting van de Noordwestelijke Hoofdroute.

Locatie: Sportlaan en Machiel Vrijenhoeklaan
Jaar: 2019
Ontwerper: Ingenieursbureau Den Haag
Opdrachtgever: gemeente Den Haag