Junocourt

Genieten van een groene oase

Groen in een stedelijke omgeving

De inzender: ‘Door interactieve sessies met de bewoners van het zelfbouwproject is een representatieve en groene ontmoetingsruimte ontworpen. Bewoners en bezoekers genieten nu van een groene oase in de zeer stedelijke en steenachtige omgeving van de Binckhorst.’

Hergebruik van stenen

Over ontwerp: Op het openbaar toegankelijke binnenterrein van het Junoblok is groen toegevoegd. Zo is het een informele verblijfsruimte geworden. Er zijn duurzame materialen gebruikt, zoals het hergebruik van stenen uit de Fokkerhaven.