Jonckbloetplein

Naar suggesties van bewoners, winkeliers en bezoekers werd serieus geluisterd

Het resultaat wordt gewaardeerd

De inzender: ‘Het verkeer is een stuk veiliger geworden. Aanrijdingen waren voor de herinrichting aan de orde van de dag. Bovendien is het Jonckbloetplein een plein geworden waar mensen op een bankje lekker kunnen uitrusten. Kortom, iedereen tevreden.’

Vergroenen en ontmoeten

Over ontwerp: Het Jonckbloetplein is in de eerste plaats een verkeersplein. Daaraan zijn in nauwe samenwerking met de buurt groenvoorzieningen, sfeerverlichting en bankjes toegevoegd. De koffietent is ook opgeknapt en de afvalcontainers zijn ondergronds geplaatst.

Locatie: Jonckbloetplein
Jaar: 2017
Ontwerper: Ingenieursbureau Den Haag
Opdrachtgever: gemeente Den Haag