DebatMobiel

Is het wel zo gewoon straten vol te zetten met auto’s?

Kleine interventie met grote gevolgen

De inzender: ‘Dit project heeft het gesprek op gang gebracht over de hoge parkeerdruk en het tekort aan plekken voor ontmoeting, spelen en groen. Wij geloven erin dat veranderingen in de stad van onderop beginnen.’

Ontmoeting op wielen

Over ontwerp: De DebatMobiel is een kar met zitplaatsen en groen die op een parkeerplaats gezet kan worden. Een plek waar buren met elkaar in gesprek kunnen. Bovendien laat de DebatMobiel hen voelen hoe het is om weer op straat te verpozen.

Locatie: Fultonstraat, Ahornstraat, Copernicusstraat, Ieplaan
Jaar: 2016
Ontwerper: Team DebatMobiel
Opdrachtgever: initiatief van buurtbewoners