Ontwerpteams presenteren ideeën voor ontmoeting in de openbare ruimte

Pleinen veranderen in parken en onbestemde ruimten in de stad worden opgevuld met programma. Auto’s blijven echter buiten beeld. Drie multidisciplinaire ontwerpteams bekeken vanuit het perspectief van gebruikers en bewoners, hoe ontmoeting gestimuleerd kan worden in de openbare ruimte.

Het simpelweg hebben van ruimte is niet voldoende, de inrichting kan ontmoeting uitsluiten of juist mogelijk maken. De verbeeldingskracht van ontwerpteams leverde interessante resultaten op, anders dan wanneer men locaties alleen bekijkt vanuit verkeerstechnische eisen of aantallen woningen die moeten worden toegevoegd. Een interessant recept voor verdichting en een enorme kans voor de verbinding tussen stad en natuur: verdichten én vergroenen.

Drie multidisciplinaire teams van architecten, stedenbouwkundigen, omgevingspsygologen en sociaal geografen gingen de uitdaging aan en genereerden ideeën voor drie locaties in Den Haag waar ontmoeting op dit moment allesbehalve vanzelfsprekend is. Tijdens de ontwerpmanifestatie die Platform STAD organiseerde stond twee dagen lang de vraag centraal hoe de kwaliteit en inrichting van de publieke ruimte ontmoetingsmogelijkheden kan bieden. Welke interventies en strategieën zijn mogelijk? De ideeën zijn gepresenteerd op het STAD gesprek ‘Publieke ruimte als ontmoetingsmotor’ op 22 juni 2017.

Bestaande situatie onderzochte locaties Jan Luykenlaan, KJ plein en Trekvlietplein

Trekvlietplein: Binck-stap-sprong

Op bedrijventerrein de Binckhorst worden komende jaren veel nieuwe woningen ontwikkeld. De connectie met het centrum van Den Haag is echter niet bepaald prettig voor fietsers en voetgangers. Corine Keus (Corine Keus Architect, office for architecture, spatial transformations & urban research), Kris Oosting (Zelfstandig urbanist en publicist, redacteur bij RUIMTEVOLK) en Mayke Baltussen (Urban & Landscape designer bij LINT landscape architects) gingen aan de slag met de vraag hoe het Trekvlietplein een prettige verbinding tussen centrum en Binckhorst kan worden. Kan ontmoeting een rol spelen op deze desolate plek aan de Trekvliet?

ontmoeting in het binckspoorpark trekvlietplein
Bekijk hier de resultaten voor het Trekvlietplein (Binckhorst)

KJ plein: Van plein naar park

Sluitstuk van het vernieuwde station Den Haag Centraal is het KJ (Koningin Juliana) plein. Delva Landscape Architects heeft een plan gemaakt voor de inrichting van het plein en is nu supervisor. Een stationsplein is meestal in de eerste plaats een transitiezone voor verkeersstromen. De gemeente Den Haag heeft de ambitie van het stationsplein – als het nieuwe gebouw naar ontwerp van Powerhouse Company gereed is – ook een prettige verblijfsruimte te maken. Camilla Meijer (omgevingspsygoloog Omgeving & Beleving), Koen Hezemans (Stedenbouwkundig ontwerper bij Posad) en Melvin Kaersenhout (architect Studio Maek) gingen de uitdaging aan de inrichting op zowel passanten als verblijvers af te stemmen. Wat kun je nog toevoegen aan het plan voor deze complexe plek in de stad waar veel mensen met een verschillende achtergrond komen?

verkeersstromen KJ plein

Bekijk hier de resultaten voor het KJ plein (Station Den Haag Centraal)

Jan Luykenlaan Moerwijk: Ontmoeting in portiekflat wijk

De Jan Luykenlaan en de Van Baerlestraat zijn berucht in Moerwijk. Bewoners en ondernemers van de winkelstraten klagen over een onveilig gevoel, criminaliteit en verloedering. De buitenruimte in de Jan Luykenlaan en de Van Baerlestraat wordt daarom heringericht. Barend Jansen (Beleidsmedewerker ruimte Provincie Zuid-Holland met specialisatie omgevingspsychologie woon-leefomgeving) Eline Keus (Stedenbouwkundige en landschapsontwerper Pouderoyen Compagnons en Oase) en Viktor Kroes (architect Queeste architecten) bogen zich over de vraag hoe de winkelstraten optimaal kunnen functioneren als ontmoetingsplek.

Bekijk hier de resultaten voor de Jan Luykenlaan (Moerwijk)

Voor wie ontwerpen we?

De teams presenteerden hun ideeën op 22 juni tijdens het STAD gesprek waarbij ook Daan Zandbelt (Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving) en Yvonne van der Laan ( Ministerie van Infrastructuur en Milieu) aanwezig waren. Van der Laan vond de principes om de gebruiker en ontmoeting centraal te stellen en het werken met multidisciplinaire team waardevol. Want de gebruiker van de openbare ruimte wordt tijdens het ontwerpproces nogal eens vergeten. Hoewel de bewoners niet direct betrokken konden worden bij de workshop, resulteerde de aandacht voor gebruik en ontmoeting in verbinding tussen de wereld van bewoners en ontwerpers.

Tijdens de ontwerpmanifestatie op 8 en 9 juni 2017 verzorgde Hans Leeflang (ministerie IenM) een inspirerende inleiding. Floor van Ditzhuijzen (de Ontwerpwerkplaats) en Riëtte van der Werff (De Werff Architectuur) traden halverwege op als ‘visiting critics’ en Albert Koolma (Hoofd landschapsarchitectuur Ingenieursbureau Den Haag), Jay Navarro (Just common people) en Hans Leeflang bespraken de eindresultaten.

Onder de noemer ‘Openbare ruimte als ontmoetingsmotor’ organiseert Platform STAD in samenwerking met het Ministerie van IenM, Pulchri en STROOM een reeks samenhangende activiteiten. Waaronder het STAD gesprek en de ontwerpmanifestatie Publieke Ruimte als Ontmoetingsmotor van Platform STAD, de tentoonstelling ONTMOETEN bij Pulchri van 17 juni t/m 9 juli 2017 en een tentoonstelling van STROOM in het najaar.

ontwerpen aan ontmoeting

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren