Ontmoetingsmotor KJ plein: van plein naar park

De stationshal van Den Haag Centraal is helemaal vernieuwd. Sluitstuk van het project is het KJ (Koningin Juliana) plein. Het plein gaat momenteel helemaal op de schop voor een grote ondergrondse fietsenstalling. Vervolgens zal er op het plein een nieuw (woon)gebouw komen naar ontwerp van Powerhouse Company. Delva Landscape Architects heeft een plan gemaakt voor de inrichting van het KJ plein en is nu supervisor voor het plein en de omliggende gebieden zoals de Koekamp. Een stationsplein is meestal in de eerste plaats een transitiezone voor verschillende verkeersstromen. De gemeente Den Haag heeft echter de ambitie van het nieuwe stationsplein – als het nieuwe gebouw gereed is – ook een prettige verblijfsruimte te maken. Camilla Meijer (omgevingspsygoloog Omgeving & Beleving), Koen Hezemans (Stedenbouwkundig ontwerper bij Posad) en Melvin Kaersenhout (architect Studio Maek) gingen de uitdaging aan de inrichting op zowel passanten als verblijvers af te stemmen. Wat kun je nog toevoegen aan deze centrale plek in de stad waar veel mensen met een verschillende achtergrond komen?

foto's gebruik stationsgebied Den Haag CS
ontmoeten op het KJ plein

Gevarieerde en uitdagende ruimte

Met alle ontwikkelingen wordt het stationsgebied meer en meer een gemengd gebied met ruimte voor wonen. Het team richt zich in eerste instantie op de nieuwe bewoners. Hun behoeften worden programmatisch meer ingepast door openbare ruimte te creëren waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Hiervoor worden de functionele voetgangersroutes, gericht op snelle transit over het plein, nog meer gebundeld. Het overige deel van het nieuwe plein wordt een groen park dat zo veel mogelijk aangesloten wordt op het groen en het water van de Koekamp en het Haagse bos. De ruimte tussen de logistieke transit zone (KJ plein) en het groene gebied gericht op bewoners (KJ park), verbindt de twee snelheden en is ontmoetingsruimte voor beide typen gebruikers. KJ-plein en KJ-park lopen in dit voorstel in elkaar over. De homogene publieke ruimte wordt zo gevarieerder en uitdagender voor gebruik.

Het team introduceert ook een extra struinroute voor bewoners. De woonwijken van het Bezuidenhout, stationsgebied en het centrum worden verbonden. De (struin)route aan de verschillende kanten van het station geeft voetgangers voldoende afwisseling waardoor zij langere wandelingen zullen maken.

 

Ontmoetingsmotor kj plein den haag centraal
deelnemers workshop ontmoetingsmotor kj plein

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren