Een aantrekkelijk Spuiplein trekt vanzelf goede evenementen aan

Het Spuiplein is volgens ontwerper Wim Voogt (OKRA Landschapsarchitecten) domweg te klein om er alle wensen van de stad op te realiseren. Het gebruik (software) zal straks voor een groot deel het succes van de inrichting van het plein (hardware) bepalen. Daarom gingen we in dit tweede STADgesprek over het Spuiplein dieper op het gebruik in. Voor wie en wat ontwerpen we het plein? En hoe houden we regie op wat we daar straks organiseren (orgware)? Via de chat werden vragen en suggesties ingebracht.

Hardware: aantrekkelijk ontwerp en inrichting

Ontwerper Wim Voogt (OKRA Landschapsarchitecten) presenteert drie scenario’s voor het Spuiplein. Bij elk scenario past een specifieke vorm van gebruik:

  1. Natuurluc. Een stenen plein voor Amare met een groene wand aan het Spui biedt ruimte voor flinke evenementen.
  2. Waterplein. Een vijver met zitbanken in de vorm van de contour van de Nieuwe Kerk biedt ruimte voor kleine evenementen. Maar kan, wanneer de vijver leeg is, ook ruimte bieden aan wat grotere evenementen. De bomen om de vijver zorgen voor verkoeling.
  3. Voortuin. Veel groen met wandelpaden richting Amare en een kleine vijver. Hier is slechts ruimte voor kleinschalige evenementen en ligt de nadruk op verblijven en wandelen.

Alle gasten aan tafel hebben een voorkeur voor het Waterplein of de Voortuin. Annemarie Goedvolk (Sectoroverleg Haagse Evenementen) geeft echter aan dat haar achterban kiest voor scenario 1 Natuurluc. Via de chat geven Hagenaars aan dat ze twijfels hebben over scenario 1 (‘Te veel stenen’). En gaat de voorkeur uit naar scenario 2 (‘Mooie verbinding met Nieuwe Kerk’ en ‘Handig dubbelgebruik vijver’) of scenario 3 (‘Veel groen’ en ‘Prettig verblijfsklimaat’).

Vragen via de chat: Kan het groen goed groeien? Ja, want er is voldoende volle grond. Wordt er op sociale veiligheid gelet? Ja, met beplanting wordt daar rekening mee gehouden. Wat gebeurt er met verkeersstromen op het Spui? Die vallen volgens Wim Voogt buiten de opdracht maar hij zal daar zeker een aanbeveling voor meegeven. Verder vindt hij dat verrijdbaar meubilair en plantenpotten niet goed werken.

Software: welk type evenement past bij het Spuiplein?

Stuart Stretton (Koninklijke Horeca Nederland, Pavlov) vindt dat het Spuiplein allereerst een prettig verblijfsklimaat moet krijgen. Dan kun je vervolgens kijken welke type evenement daar het beste bij past. En niet andersom. Iedereen is daar het mee eens. Grootschalige evenementen met hekken er om horen niet thuis op het nieuwe Spuiplein. Via de chat wordt aandacht gevraagd voor diversiteit op het plein, ruimte voor een kunstwerk, of biomarkt of yoga-/sportklas.

Past bijvoorbeeld de Parade op het nieuwe Spuiplein? Marieke de Jong (wijkorganisatie Het Oude Centrum) en Stuart Stretton denken van wel, maar Paul Broekhoff (Centrale Bibliotheek) denkt dat het festival te groot is. Op de chat ziet men ook graag kleine spontane evenementen en vindt men de Parade te grootschalig. Wim Voogt denkt dat het wel past als je ook het Spui erbij betrekt. Volgens hem wordt het nieuwe Spuiplein een aantrekkelijke festivallocatie als je omliggende ruimtes als het Spui, de tuin van de Nieuwe Kerk, de trappen van Mercure, en de ruimte tussen Hulshoff en stadhuis bij de hoofdlocatie op het plein betrekt.

Orgware: Hoe houden we regie?

Om een goed gebruik van nieuwe Spuiplein te kunnen garanderen zou volgens Paul Broekhoff de Stichting Spuiplein met belanghebbenden en omwonenden een coördinerende rol moeten krijgen. Op dit moment wordt  een visiedocument met randvoorwaarden voor de verschillende festivallocaties opgesteld. Dit document wordt over een half jaar besproken door de politiek. Annemarie Goedvolk waarschuwt dat de gemeente Den Haag nu geen evenementen kan weigeren op inhoudelijke gronden, en dat is wel precies de wens van de experts voor de evenementen op het Spuiplein: die moeten ook inhoudelijk passen.

Tot slot wordt aan tafel het belang van goed eigenaarschap genoemd. Door bewoners en belanghebbenden tijdig te betrekken zorg je vaak al voor zorgvuldig gebruik. En neem in de uitwerking ook de verbinding van Spuiplein met de Bibliotheek en stadhuis en aan de andere kant richting Schedeldoekshaven en trappen Mercure mee.

Luister hier naar korte compilatie van gesprek >

Hier kun je het hele gesprek terugluisteren>