NIEUW ZUIDWEST – De potentie van de Melis Stokelaan

Sociaal en economisch ligt in Den Haag Zuidwest een opgave. Veel bewoners kampen met armoede en isolement. Ruimtelijk en programmatisch is Zuidwest eenzijdig qua woningaanbod, voorzieningenaanbod en de inrichting van de openbare ruimte. De verdichtingsopgave komt daar nu bij. Ruimtelijke en programmatische ingrepen kunnen een sociaaleconomische impuls geven, menen Sanne van Loon (Van Wilsum Van Loon), Martijn de Visser (Atelier PRO) en Niraj Sewraj (BPD).

Maar wel met een focus op:

Inclusiviteit – Bestaande en nieuwe bewoners moeten zich ‘thuis’ voelen.

Vitaliteit – Vitale lokale economie met voldoende koopkracht.

Beleving – Inspirerende leefomgeving.

Zij maakten vanuit deze kernwaarden het plan Nieuw Zuidwest waarin ze 6 principes formuleerden voor de ontwikkeling van de Melis Stokelaan en Den Haag Zuidwest. Deze zijn vervolgens uitgewerkt in twee denkrichtingen: Park Centraal en Meander.

Principes voor een nieuwe betekenis

Kansen en uitgangspunten waarmee ruimtelijke en programmatische ingrepen een breder probleem oplossen:

  1. Gezonde mix van bewoners.

Mix niet alleen economisch (draagkracht). Ook qua kennis, kunde en creativiteit.

  1. Behoud het aantal sociale woningen.

Het percentage sociale huurwoningen moet omlaag, het aantal niet. Geen groepen wegjagen, wel groepen mixen.

  1. Ontmoeting stimuleren.

Waar komen plekken waar mensen verblijven, ontmoeten en waar spontane activiteiten en interactie ontstaan?

  1. Zuidwest moet bij Den Haag horen.

Nu: Als je hier niet woont, kom je er niet. Toekomst: Zuidwest moet van saaie buitenwijk naar levendig stadsdeel met snelle verbinding vanaf centrum.

  1. Publiekstrekkers en imagolifters.

Grote ingrepen en gebaren die indruk maken en het tij doen keren.

  1. Inspirerende, tijdloze identiteit.

Behoud waardevolle onderdelen: groene singels, bijzondere wederopbouwarchitectuur.

Maak nieuwe ingrepen afwijkend en iconisch (funky) óf passend in de wederopbouwstijl.

Nieuw zuidwest plan voor aanpassen wederopbouw woningen

optoppen in wederopbouwwijk den haag zuidwestMeander

stedenbouwkundig plan voor meanderende Melis Stokelaan

Park Centraal

torens rondom het Zuiderpark

 

nieuw zuidwest plattegrond met torens rondom het zuiderpark

Het plan Nieuw Zuidwest – de potenties van de Melis Stokelaan in Den Haag is gemaakt tijdens het STADatelier Stedelijke verbindingen Zuidwest

Het STADatelier en het STADgesprek Ontwerpen aan verbinding wordt ondersteund door: