STAD atelier: Stedelijke verbindingen Zuidwest

Tijdens het STADgesprek Ongedeelde Stad in februari besprak Platform STAD de ruimtelijke segregatie van Den Haag en de gevolgen daarvan in Den Haag Zuidwest. De opgave staat inmiddels hoog op de stedelijke agenda, met Den Haag Zuidwest als een van de focusgebieden van het nieuwe college.

Om dichter bij oplossingen te komen organiseert Platform STAD het STADatelier Stedelijke Verbindingen. Vier teams ontwikkelen een ruimtelijke visie voor de Meppelweg en Melis Stokelaan, twee belangrijke assen aan de rand van Den Haag Zuidwest. De teams wordt gevraagd om de verdichtingsopgave te verbinden met de vraagstukken rond de inclusieve stad die actueel zijn in Zuidwest.

In het nieuwe collegeakkoord wordt Den Haag Zuidwest genoemd als één van de belangrijkste locaties waar de groei van de stad vorm moet krijgen. De ambitie daarbij is om de verdichtingsopgave in te zetten om het woningaanbod gevarieerder te maken. Zo wil het college nieuwe bewoners naar Den Haag Zuidwest trekken in de hoop de opeenstapeling van sociale problematiek in het stadsdeel te verminderen. Een ambitieuze stap, maar ook een die nog veel vragen oproept. Want is er voor een inclusieve stad niet meer nodig dan woningen alleen?

Eén van de belangrijkste conclusies uit het STADgesprek Ongedeelde Stad was dat het stadsdeel beter verbonden moet worden met de omliggende wijken en het centrum van Den Haag en dat ruimtelijke ontwerp hier een rol in kan spelen. Het ontwerpen en verbeteren van fysieke verbindingen, vooral aan de rand van de wijk, kan ontmoeting van verschillende bewoners stimuleren en de buurteconomie een nieuwe impuls geven.

Het STAD atelier richt zich daarom nadrukkelijk op het netwerk van stedelijke verbindingen en de openbare ruimte aan de Meppelweg en Melis Stokelaan. Hoe gaat de verdichting van deze assen eruit zien en hoe kunnen zij beiden op hun eigen manier een verbindende rol gaan vervullen in de toekomst van Den Haag Zuidwest?

Tijdens het atelier zullen de teams in gesprek gaan over hun visies met o.a. Marije Stelloo (Stedenbouwkundige Gemeente Den Haag), Nicola Körnig (Stedenbouwkundige Gemeente Den Haag), Wijnand Galema (architectuurhistoricus), Mirjam Huffstadt (Wijkontwikkelmaatschappij Den Haag Zuidwest) en Anita Blom (expert wederopbouwwijken Rijksdienst Cultureel Erfgoed).

Deelnemers aan het STADatelier: Martijn de Visser (Atelier PRO), Barend Janssen (Provincie Zuid-Holland), Jasper Spigt (Architecten Van Mourik), Sandra van Dijk (BGSV), Greetje van den Nouweland (Group A),  Niraj Sewraj (BPDi), Gerben Helleman (Stadslente), Sanne van Loon (Van Wilsum Van Loon), Michael Daane Bolier (M & DB), Geoffrey Eberle (BOLD collective).

Benieuwd naar de voorstellen? De resultaten van het STAD atelier zullen op donderdag 11 oktober tijdens een STADgesprek in Parkoers Zuiderpark worden gepresenteerd.   

Dit ontwerpatelier wordt ondersteund door: