STAD gesprek: Ontwerpen aan verbinding

Den Haag Zuidwest staat volop in de belangstelling. Het stadsdeel is een van de focusgebieden van het nieuwe college als het gaat om verdichting, maar is ook een stadsdeel met grote sociaal-economische opgaven. Deze hebben hun effect op de fysieke leefomgeving en andersom beïnvloedt de kwaliteit van de fysieke omgeving de ervaren leefkwaliteit in de wijk.

Om deze wisselwerking tussen ruimtelijke en maatschappelijke opgaven te onderzoeken organiseert het STADatelier Stedelijke verbindingen Den Haag Zuidwest.

Vier teams met stedenbouwers, (landschaps)architecten en sociaal-ruimtelijk professionals ontwikkelen een ruimtelijke visie voor de Meppelweg en Melis Stokelaan, twee belangrijke assen aan de rand van wijk, die de potentie hebben Den Haag Zuidwest beter te verbinden met de rest van de stad.

Het atelier biedt de vrijheid en de ruimte om buiten de bestaande kaders en beperkingen toekomstscenario’s te ontwikkelen voor Zuidwest. Scenario’s die aanzetten tot nadenken en de verbeelding prikkelen.

Op donderdag 11 oktober presenteren de teams hun visies tijdens het STADgesprek Ontwerpen aan verbinding.

Hoe zien zij de rol van ontwerp bij het verbinden van maatschappelijke en ruimtelijk opgaven? En wat is hun aanpak in Zuidwest? Platform STAD gaat daarnaast met hen en experts in gesprek over de waarde van verbeeldingskracht in de ontwikkeling van de stad en Den Haag Zuidwest in het bijzonder.

Deelnemers aan het STADatelier: Martijn de Visser (Atelier PRO), Barend Janssen (Provincie Zuid-Holland), Jasper Spigt (Architecten Van Mourik), Sandra van Dijk (BGSV), Greetje van den Nouweland (Group A),  Niraj Sewraj (BPDi), Gerben Helleman (Stadslente), Sanne van Loon (Van Wilsum Van Loon), Michael Daane Bolier (M & DB), Geoffrey Eberle (BOLD collective).

Het STADgesprek Ontwerpen aan verbinding wordt ondersteund door:

 

Aanmelden