STAD gesprek: Ontwerpen aan verbinding voor Den Haag Zuidwest

Den Haag Zuidwest staat volop in de belangstelling. Het is een van de focusgebieden van het college voor verdichting. Maar de wijk heeft ook grote sociaal-economische problemen. Platform STAD besprak in februari 2018 de ruimtelijke tweedeling in Den Haag en presenteert in dit STAD gesprek nu ook concrete ideeën voor ruimtelijke ingrepen die de verbeelding prikkelen.

De ontwerpen uit het STAD atelier zetten aan tot nadenken: Zijn er grote ingrepen en iconen nodig? Of is voortborduren op bestaande structuren beter? En ziet een stadsstraat in wederopbouwwijk Zuidwest er eigenlijk wel hetzelfde uit als in de binnenstad? Drie teams ontwikkelden ruimtelijke visies voor de Meppelweg en Melis Stokelaan, twee belangrijke assen met potentie. Zij onderzochten de wisselwerking tussen ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. En ontwierpen een betere verbinding tussen Den Haag Zuidwest en de rest van de stad. Want betere verbindingen tussen wijken stimuleren de ontmoeting tussen verschillende bevolkingsgroepen en bovendien de wijkeconomie.

De uitkomsten van het STADatelier worden gepresenteerd en besproken met Mirjam Huffstadt (Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest), Rens Schulze (Geurst & Schulze architecten en voorzitter Welstands- en Monumentencommissie) en Anita Blom (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Wat is de rol van ontwerp bij het verbinden van de maatschappelijke en ruimtelijk opgaven? En wat is de waarde van verbeeldingskracht in de ontwikkeling van de stad en Den Haag Zuidwest in het bijzonder?

Deelnemers aan het STADatelier: Martijn de Visser (Atelier PRO), Barend Janssen (Provincie Zuid-Holland), Jasper Spigt (Architecten Van Mourik), Sandra van Dijk (BGSV), Greetje van den Nouweland (Group A),  Niraj Sewraj (BPD), Gerben Helleman (Stadslente), Sanne van Loon (Van Wilsum Van Loon), Michael Daane Bolier (M & DB), Geoffrey Eberle (BOLD collective).

Het STADatelier en het STADgesprek Ontwerpen aan verbinding wordt ondersteund door:

 

 

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.