STADconsult: Structuurvisie CID

Het CID (Central Innovation District) moet het nieuwe economische en hoogstedelijke stadshart van Den Haag worden.

De (ontwerp) Structuurvisie CID beschrijft kansen en sterke kanten van het CID, maar schetst ook veel uitdagingen en dilemma’s: het gebied vertoont op dit moment nog weinig samenhang, er zijn veel onaantrekkelijke plinten, weinig groen en er zijn veel infrastructurele barrières.

STADconsult

Op 1 juli onderzoekt Platform STAD met de volgende experts of de oplossingen in de Structuurvisie CID de leefbaarheid en kwaliteit van het gebied verder helpen:

Martijn van den Berge (Atlas voor gemeenten), Lisette van Doorn, (Urban Land Institute), Anne Seghers (Ruimtevolk), Katja Rusinovic (Haagse Hogeschool), Lars van Hoften (UNstudio), Casper Hulsman (Bouwinvest), Martijn de Kievit (Goudappel Coffeng), Marie-Laure Hoedemakers (Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten), Michiel van Driesche (Felixx landscape).

Platform STAD reflecteerde eerder met experts op de Gebiedsagenda, met name op die van het gebied rond Laakhaven-Hollands Spoor.

Het is niet mogelijk je aan te melden voor het STADconsult. De uitkomsten worden breed gedeeld op de website, nieuwsbrief en in media.