STADmakers: Stadmakersfestival

Op het Stadmakersfestival vieren, verbinden en versterken we Haagse stadmakers en hun initiatieven! Ben je erbij?

Het Haags Stadmakersfestival op 13 mei is een ontmoeting tussen stadmakers, ambtenaren en andere belanghebbenden. Het is een festival voor iedereen die zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van de stad en de stadmakersbeweging. Stadmakers zijn van grote meerwaarde voor de stad. Ze dragen bij aan de levendigheid, duurzaamheid, lokale economie en verbinding in de wijken. Om die reden vieren we tijdens het festival de Haagse Stadmaker en haar initiatief!

Haagse stadmakers lopen in de praktijk soms tegen zaken aan. Deze zaken komen allemaal aan bod tijdens het festival. Bijvoorbeeld activiteiten over financiering, samenwerking en de weg vinden binnen de gemeente. Maar ook inspiratie over duurzaamheid, collectief wonen, placemaking, broedplaatsen enzovoort.
Festivalbezoekers stellen zelf hun festivalprogramma samen uit de aangeboden programmaonderdelen. Bekijk het uitgebreide en afwisselende programma met workshops, exposities, speeddates, debatten en werksessies op de speciale website van het Stadmakersfestival >

Platform STAD in samenwerking met de gemeente Den Haag initieert en coördineert het programma. Het programma wordt gedragen door een groep actieve stadmakers en tientallen stadmakersinitiatieven die als programmapartner zijn betrokken bij de organisatie van het Stadmakersfestival.

Lees ier het verslag >