STAD gesprek: Den Haag – Stad voor morgen?

Dit STADgesprek is onderdeel van de Haagse Dag van de Architectuur

De bevolkingsgroei van Den Haag brengt een grote woningvraag met zich mee. Het aantal inwoners van Den Haag stijgt naar verwachting tot ruim 556.000 inwoners in 2022, en 620.000 inwoners in 2040*. Om deze groei op te vangen moeten in Den Haag elk jaar 2200-2500 woningen worden bijgebouwd. Dat klinkt als een vastomlijnde opdracht: veel bouwen en zo snel mogelijk.

Maar de ruimte is beperkt, en de woonvraag heeft niet alleen betrekking op de woningen zelf maar ook op de leefomgeving die daarbij hoort. Hoe kan Den Haag slim en innovatief omgaan met de beschikbare ruimte? Welke aanpassingen aan infrastructuur, openbare ruimte en het voorzieningenaanbod zijn er nodig om te zorgen dat Den Haag klaar is voor morgen? Den Haag is geen uitzondering in haar groei: de trek naar de stad is een wereldwijd fenomeen. Kan Den Haag zich laten inspireren door de verdichting in andere steden?

In het STADgesprek Den Haag – stad voor morgen zoomt Vincent Kompier (adviseur Architectuur Lokaal, urbanoloog en Berlijn-deskundige) in op Berlijn; veel dichter bevolkt dan Den Haag en toch een aangename woonstad.

Daan Roggeveen (architect MORE Architecture en auteur van Progress & Prosperity: The Chinese City as a Global Urban Model) laat zien hoe in China steden van enorme omvang omgaan met verdichting, hoogbouw en woonkwaliteit. Wat zijn uit deze internationale voorbeelden de lessen voor Den Haag?

Voor het STAD gesprek hoeft u zich niet aan te melden. Het maakt onderdeel uit van het programma van de Dag van de Architectuur in Den Haag.

* Bron: Bevolkingsprognose Den Haag 2017, Onderzoeksrapport DSO Programmamanagement Strategie en Onderzoek