STADgesprek: Scenario’s voor het Spuiplein

Het ontwerp voor een nieuw Spuiplein blijkt een lastige puzzel. Een wereldplein dat culturen verbindt, maar dat ook een huiskamer wordt voor ouderen, buurtbewoners en skaters. Met veel groen, maar ook ruimte voor evenementen. Veel wensen en ideeën uit de stad zijn met elkaar in tegenspraak. Het kan en past niet allemaal.

Bekijk hier de livestream terug:

Scherpe keuzes maken

Tijdens dit tweede STADgesprek over het Spuiplein komt ontwerper Wim Voogt (OKRA Landschapsarchitecten) met een aantal schetsontwerpen. In elk scenario is gekozen voor een specifieke vorm van ontwerp èn gebruik. Een intensieve programmering en een prettig dagelijks verblijf gaan bijvoorbeeld lastig samen. En de ruimte is beperkt. Dat vraagt om scherpe keuzes.

Welk scenario spreekt de deelnemers en de kijkers vanuit de stad het meeste aan? En is het de ontwerpers gelukt over de krappe grenzen van het plein heen te kijken, en rekening te houden met de toekomst?

Gebruik als sleutel voor succes

Het ontwerp is een uitdaging op zich. Maar als het Spuiplein eenmaal is heringericht, staat of valt het succes van het plein met het gebruik. Wie mag er programmeren, en met welk soort activiteiten? Zijn die vrij toegankelijk? Hoe houden we het Spuiplein ‘schoon, heel en veilig’?

Met deskundigen en betrokkenen bespreken we hun visie over het gebruik van het plein. Wie bepaalt en betaalt, en hoe werken betrokkenen samen?

Hardware en software, maar ook orgware

Grote evenementen zullen volgens betrokkenen hooguit beperkt plaatsvinden. Wim Voogt vraagt zich af of je het ontwerp daar op moet aanpassen. Annemarie Goedvolk (Sectoroverleg Haagse Evenementen) schetst welk type evenementen volgens haar mogelijk zijn op het Spuiplein. Paul Broekhoff (Centrale Bibliotheek) onderzocht welke voorwaarden nodig zijn voor de programmering. Aan welk type activiteiten denkt hij? En hoe wordt dat gefinancierd? Marieke de Jong (wijkorganisatie Het Oude Centrum) en Stuart Stretton (Pavlov) leggen uit waarom zij graag een groen plein met een prettig verblijfsklimaat willen.

Meld je aan voor het STADgesprek Scenario’s voor het Spuiplein

Meld je hieronder aan voor de interactieve livestream van het STADgesprek Scenario’s voor het Spuiplein op 26 januari van 16.30 uur tot 18.00 uur. Tijdens de livestream is er ruimte voor jouw inbreng, die ter plekke besproken zal worden.

Bekijk hier de scenario’s >

Platform STAD is gevraagd om gedurende het ontwerptraject voor het nieuwe Spuiplein drie STADgesprekken te organiseren. In het eerste STADgesprek herijkten we de wensen en ideeën die eerder zijn opgehaald in de stad. Bekijk hier het verslag >
foto boven; Bert Mellink, collectie Haags Gemeentearchief

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.