STAD gesprek: Ruimte voor mobiliteit

Den Haag groeit tot 2040 met 70.000 nieuwe inwoners. Dat betekent niet alleen meer woningen maar ook meer verkeer. Een bereikbare stad in de toekomst vraagt vandaag al om de juiste keuzes en investeringen.

Het nieuwe college besteedt in haar akkoord dan ook veel aandacht aan mobiliteit. Er wordt geïnvesteerd in OV, met plannen voor een metroverbinding van de Binckhorst naar Scheveningen. Het hoofdfietsnetwerk wordt uitgebreid en verbeterd, de binnenstad moet beter beloopbaar worden en ook de autovoorzieningen worden uitgebreid.

Een breed pakket aan maatregelen, investeringen en ambities maar vooralsnog zonder duidelijke prioritering of “duiding op de kaart”. Toch vraagt de beperkte openbare ruimte van de stad om heldere keuzes op grote en kleine schaal.

Wat kan Den Haag leren van Groningen, waar 60% van de verplaatsingen in de stad wordt afgelegd per fiets? En van Gent, stad met het grootste autoluwe centrum van Europa?

Platform STAD bespreekt de mobiliteitskeuzes voor een toekomstbestendige stad met Filip Watteeuw (wethouder Mobiliteit Gent), Marcel Meijer (programmamanager Verkeer en Vervoer Gemeente Groningen),  Robert van Asten (wethouder Mobiliteit Gemeente Den Haag), Chris Verweijen (ocnsultant Strategie en Mobiliteit Movares) en Gemma Smid-Marsman (directeur Provincie Zuid-Holland).

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.