STAD gesprek: Ruimte voor mobiliteit

Den Haag groeit tot 2040 met 70.000 nieuwe inwoners. Dat betekent niet alleen meer woningen maar ook meer verkeer. Een bereikbare stad in de toekomst vraagt vandaag al om de juiste keuzes en investeringen.

Het nieuwe college besteedt in haar akkoord dan ook veel aandacht aan mobiliteit. Er wordt geïnvesteerd in OV, met plannen voor een metroverbinding van de Binckhorst naar Scheveningen. Het hoofdfietsnetwerk wordt uitgebreid en verbeterd, de binnenstad moet beter beloopbaar worden en ook de autovoorzieningen worden uitgebreid.

Een breed pakket aan maatregelen, investeringen en ambities maar vooralsnog zonder duidelijke prioritering of “duiding op de kaart”. Toch vraagt de beperkte openbare ruimte van de stad om heldere keuzes op grote en kleine schaal.

Op de regionale en stedelijke schaal is de aanleg van een Haagse metro tussen de Binckhorst en Scheveningen een ruimtelijk en financieel uitdagend project voor de stad. En hoe worden de overige wijken verbonden met deze ‘economische as’? Op kleine schaal in de wijk of straat moet een evenwicht gezocht worden in het ruimtegebruik van auto’s, fietsers en voetgangers. Daarbij staan individuele belangen van nu soms op gespannen voet met oplossingen voor de toekomst.

Platform STAD gaat in gesprek over de mobiliteitstransitie van Den Haag met o.a. Robert van Asten (wethouder Mobiliteit Gemeente Den Haag), Marcel Meijer (Programmamanager Verkeer en Vervoer Gemeente Groningen), Chris Verweijen (Consultant Strategie en Mobiliteit Movares) en Gemma Smid-Marsman (Directeur Provincie Zuid-Holland, o.v.b.).

Aanmelden