STAD consult: Kansen en dilemma’s van verdichting bij station Hollands Spoor

In razend tempo maken gemeente en ontwikkelaars plannen voor hoogbouw in het gebied rondom station Hollands Spoor (HS). Wordt hoogbouwcluster Laakhaven straks een prettige wijk om te wonen en werken? Platform STAD analyseert met een groep experts de gebiedsagenda voor Den Haag Hollands Spoor.

Het college wil het aangezicht van Den Haag rigoureus veranderen, staat in een brief aan de gemeentecommissie Ruimte. Op korte termijn moeten wolkenkrabbers met maximaal 11.500 woningen rond de drie grootste stations worden gebouwd. Voor Laakhaven naast station Hollands Spoor staan 5.000 tot 7.000 woningen op de wensenlijst. De maximale hoogte van nu 140 meter wordt losgelaten. Ook is de ambitie is de aanwezige barrières van Laakhavens tussen zowel het centrum als de Binckhorst te minimaliseren, zodat Laakhavens echt onderdeel wordt van het centrum.

De gemeente werkt aan een gebiedsagenda voor het gebied Laakhavens bij station Hollands Spoor. Naar verwachting is deze eind 2018 gereed. In de gebiedsagenda worden ook de stedenbouwkundige uitgangspunten vastgelegd. Er zijn nog wel een aantal lege kavels in de buurt van HS, maar behalve The Globe zullen er nog meer gebouwen en woningen gesloopt moeten worden om hier ruimte te maken voor 7.000 nieuwe woningen, kantoorruimte en voorzieningen.

Om hoeveel m2 gaat het eigenlijk en wat zijn de consequenties voor het gebied? Hoe wordt er omgegaan met voorzieningen, invulling van plinten, de publieke ruimte, sunspots, windhinder en groen?  Zijn vervoer en parkeren op een realistische manier opgelost? Kun je een deel van de voorzieningen spreiden over de omliggende wijken zoals Laak Centraal? Wat is de samenhang met de kantorenstrategie? En voor welke doelgroepen wordt er in Laakhaven gebouwd? Wordt het een sociaal inclusieve wijk?

Platform STAD bekijkt of de gebiedsagenda – die volgens planning eind 2018 gereed is – voldoende richting geeft aan de ontwikkeling van Laakhaven tot een prettig hoogstedelijk gebied dat verbonden is met de stad.

Voor het STADconsult worden experts op naam uitgenodigd. De resultaten maakt Platform STAD openbaar.

Denk je vanuit jouw expertise een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het STADconsult neem dan contact op via info@platformstad.nl