STADgesprek: Flexibele woningschil voor onze kwetsbare bewoners

De woningmarkt zit op slot, flexibiliteit ontbreekt. Voor iedereen is dit problematisch, maar dit treft kwetsbare bewoners extra hard. Denk aan statushouders of mensen die een ggz instelling kunnen verlaten en snel een woning nodig hebben. Bij gebrek daaraan blijven mensen noodgedwongen in instellingen of worden ze dak- of thuisloos. Individueel schrijnende gevallen en overbelasting van het zorgsysteem zijn het gevolg. Een situatie die door niemand gewenst wordt.

De bijeenkomst start met twee inleidingen op het vraagstuk door Frank Wassenberg (Platform 31) en Matthijs van Muijen (gemeente Den Haag). Daarna gaan betrokken partijen hierover in gesprek. Praat mee met Jeroen Laven (gemeente Den Haag), Marnix van Delft (Stichting Wonen in Den Haag), Emmie van Halder (Stadsklooster Westeinde / Stichting 488) en Marieke Stam (Staedion).

Hoe zorgen we dat de flexibele woningschil in Den Haag voldoende ruimte biedt aan onze kwetsbare bewoners?

Een mogelijke oplossing is om kwetsbare groepen eerst in een flexibele woningschil op te vangen, van waaruit ze vaste woonruimte zoeken. Maar het maken van deze flexibele schil is niet eenvoudig. Platform STAD organiseert op 6 juli een STADgesprek over de kansen en knelpunten voor een versnelling in het aanbod flexibele woningen. Dit blijkt in de praktijk een grote opgave. En waar kunnen we deze woningen maken? Het gaat voor Den Haag om honderden woningen per jaar.

Lees hier het verslag >

Aansluitend Stadmakers zomerborrel

Het STADgesprek eindigt om 17.00 uur, deelnemers zijn van harte uitgenodigd daarna op dezelfde locatie aan te sluiten bij de Stadmakers zomerborrel. Hier luiden diverse Haagse stadmakers de zomer in en wordt een vooruitblik  gegeven op de programmering rondom stadmaken voor de 2e helft 2022. Interessant, mede omdat hier ook sociale initiatiefnemers en professionals elkaar kunnen ontmoeten.

Meld je onder aan deze pagina aan en kies voor een van de opties:
optie 1: deelnemen STADgesprek
optie 2: deelnemen STADgesprek en stadmakersborrel
optie 3: deelnemen stadmakersborrel

Foto: Global Village bron gebiedsontwikkeling.nu

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.