: Denken, doen en debat: ook nu

Platform STAD organiseert het onafhankelijke, publieke en professionele gesprek over de stedelijke ontwikkeling van Den Haag. We agenderen, stellen vragen en activeren kennis.

Onze activiteiten brengen mensen samen: bewoners, ambtenaren, ontwikkelaars, onderzoekers, ontwerpers, bouwers.

Dat leidt tot nieuwe inzichten, handvatten en (on)gevraagd advies voor de ruimtelijke kwaliteit van Den Haag.

Dat alles doen we de komende tijd op afstand

Platform STAD gaat door met het stimuleren van het denken, doen en debat, in aangepaste vorm. Jullie kunnen binnenkort online lezingen en interviews verwachten over onze meerjarige thema’s die juist nu relevant zijn, zoals Gezonde STAD, en Samen leven in de STAD.

Het STADgesprek ‘Stand van de stad’ verplaatsen we naar een moment waarop we een levendig en interessant publiek-professioneel gesprek kunnen voeren met de zeven fractievoorzitters en een breed en gevarieerd gezelschap in de zaal.

Hetzelfde geldt voor de bekendmaking van de HOP (Haagse Openbare ruimte Prijs): we voelen nu pas goed hoe belangrijk de openbare ruimte in onze stad eigenlijk is. Het vieren daarvan wordt nog feestelijker als we er weer volop gebruik van mogen maken!