STADgesprek: Stand van de stad (datum onbekend)

Het STADgesprek ‘Stand van de Stad’ is, na overleg met de fractievoorzitters, verplaatst naar een moment waarop we weer een levendig en interessant publiek-professioneel gesprek kunnen voeren met een breed gezelschap.

Stand van de stad

Halverwege de collegetermijn maken we de balans op. Vaart de nieuwe coalitie nu een andere koers? Zijn er nieuwe opgaven voor de stad? Tijdens het STADgesprek Stand van de stad gaan de fractievoorzitters van de zeven grootste Haagse partijen met elkaar in debat.

Fractievoorzitters  Arjen Kapteijns (GroenLinks), Mikal Tseggai (PvdA), Dennis Groenewold (D66), Frans de Graaf (VVD), Arjen Dubbelaar (Groep de Mos/ Hart voor Den Haag), Joris Wijsmuller (Haagse Stads Partij) en Kavish Partiman (CDA) geven hun visie op de stedelijke uitdagingen van Den Haag.

Platform STAD analyseerde hiervoor het nieuwe collegeakkoord ‘Samen voor de stad’. Ook signaleerden we tijdens onze STADgesprekken een aantal opgaven:

Ruimte die werkt: Hoe richten we de openbare ruimte zo in dat die bijdraagt aan de gezondheid van inwoners en de klimaatopgave? En hoe houden we de stad bereikbaar?

Bouwen aan Den Haag: Hoe kan de stad samen met bouwers en ontwikkelaars snel nieuwe woningen bouwen zonder verlies van de ruimtelijke kwaliteit? Wat vraagt dit aan visie en regie vanuit de gemeente? 

Economisch gezond: Is het profiel van het CID voldoende om de economische inhaalslag te maken die de stad nodig heeft? Wat hebben de kwetsbare wijken nodig om mee te profiteren van deze strategie?

Evenwichtige stad: Hoe kan Den Haag voorkomen dat de groei van de stad de segregatie versterkt? Welke ruimtelijke ingrepen kunnen wijken en bewonersgroepen meer verbinden?

Hoe denken de fractievoorzitters over deze opgaven? Wat heeft prioriteit? En welke keuzes maken zij voor Den Haag als ‘niet alles kan’?