STAD consult: Collegeakkoord 2018-2022

Op dinsdag 29 mei presenteerde het college van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks het collegeakkoord voor de periode 2018-2022 met de titel Den Haag, Stad van Kansen en Ambities.

Het akkoord is opgebouwd rond vier hoofdthema’s:

  • Mobiliteit
  • Duurzaamheid
  • Groei van de Stad
  • Iedereen doet mee

Thema’s die vaak aan bod komen in de programmering van Platform STAD. We organiseren daarom op 26 Juni een STADconsult waarin we in samenwerking met een brede groep Haagse experts en organisaties inzoomen op de visie van het nieuwe college op stedelijke ontwikkeling.

Welke keuzes worden er gemaakt op gebied van verdichting, mobiliteit en leefbaarheid? Op welke onderwerpen wordt er een nieuwe richting ingeslagen en waar borduurt het nieuwe gemeentebestuur voort op Haagse Kracht. Wat valt op? En waar kan het scherper?

Samen met 10 Haagse experts op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling gaat Platform STAD op zoek naar de ruimtelijke dilemma’s en uitdagingen waar dit college samen met de stad de komende vier jaar voor staat.

De uitkomsten van de bijeenkomst maakt Platform STAD openbaar. Voor het STADconsult zijn experts op naam uitgenodigd.