Verdichtingsculturen ZW

De Meppelweg valt rond de Dedemsvaartweg uiteen in 2 delen elk met zijn eigen stedelijke karakter. De Meppelweg nabij het Zuiderpark kent een duidelijke straatwand en is verweven met de rest van Den Haag terwijl richting de Uithof de stad een enclave vormt in een zee van groen. Dit concludeert het team Verdichtingsculturen ZW, bestaande uit Michael Daane Bolier (M& DB architecten), Sandra van Dijk (BGSV), en Barend Jansen (Provincie Zuid-Holland) tijdens het tweedaagse STADatelier.

Deze twee gezichten van de Meppelweg worden door het team gebruikt als leidraad voor de verdichting van ZW. Dit is vertaald naar twee verdichtingsculturen die binnen de bestaande stedelijke structuur ruimte creëren voor een hoogwaardig woon- en werkmilieu; de randcultuur en de hofcultuur.

Hofcultuur

Het stedelijk weefsel rond de Meppelweg georiënteerd op het Zuiderpark wordt “gerepareerd” met een grote diversiteit aan woningtypen die nu ontbreken, bijvoorbeeld studenten-, kangoeroe- of studiowoningen. Deze nieuwe woningtypen bakenen het ongedefinieerde kijkgroen in en ontsluiten deze voor de omwonenden. De huidige typologische eentonigheid wordt verrijkt met woningen die beantwoorden aan een veranderend Den Haag.

 

Randcultuur

De open ruimte rond de Meppelweg richting de Uithof wordt “geprogrammeerd” met woon-werk typen georiënteerd op de nabijheid van de Haagse Ringweg. Door de Meppelweg te herprofielen  ontstaat er ruimte voor nieuw woon-werkprogramma aan de straat. De nieuwe woon-werk typen bieden ruimte voor ondernemerschap en creëren een hoogwaardig woonmilieu met de gehele regio in handbereik.

Het plan Verdichtingsculturen ZW Den Haag is gemaakt tijdens het STADatelier Stedelijke verbindingen Zuidwest

Het STADatelier en het STADgesprek Ontwerpen aan verbinding wordt ondersteund door: