De rol van de ontwikkelaar in de openbare ruimte

Interview met Marijke Nas (Dura Vermeer)

Belangenpuzzel

Van een klimaatadaptieve omgeving tot aan de bereikbaarheid van de stad, er spelen ontzettend veel verschillende belangen in de openbare ruimte. Daarbij wordt de ruimte in de binnensteden steeds schaarser door de hoge vraag naar woningen. De openbare ruimte moet steeds secuurder ontworpen worden in een puzzel die steeds complexer is. Dat is spannend. Ik vind het vooral belangrijk dat een openbare ruimte een bestemming heeft, ruimtes die uitnodigen en aantrekken. Zo heb ik in Den Haag veel in buurten rondom zee gewerkt. Deze openbare ruimtes met hun unieke ligging naast de duinen en aan zee moeten, helemaal in deze tijd, gekoesterd worden.

marijke nas

Rol van de ontwikkelaar

Van oudsher was de inrichting van de openbare ruimte een opgave voor de gemeente, die daar ook heel goed in zijn. Echter zie je dat dat de verantwoordelijkheden voor deze inrichting niet meer alleen toebehoren tot de gemeente. De ontwikkelaar krijgt een steeds prominentere rol bij de vormgeving van de openbare ruimte. Zo heb je bij de herontwikkeling van binnenstedelijke gebouwen een opgave voor de buitenruimte. Overigens vind ik dat de gemeente de regie over de ontwikkeling van een heel gebied in handen moet houden.

Op dit moment worden de doelen voor onze leefomgeving bijgesteld naar de tijdgeest van nu, zowel vanuit de toekomstige bewoner als de gemeente. Dit heeft als gevolg dat er meer eisen aan ontwikkelaars worden gesteld. Deze vele eisen maken het ingewikkeld, maar ook heel interessant. En de eisen zijn ook terecht. We willen namelijk allemaal hetzelfde; van het gas af, duurzame gebouwen en een fijne buitenruimte. De markt wordt nu uitgedaagd en mag met creatieve oplossingen komen. Dat past ook bij het innovatieve karakter van onze sector en de rol die wij als marktpartij hebben.

Een zo’n uitdaging is het vergroenen en autoluw maken van onze binnensteden. Het is politiek gezien een beladen kwestie. Zelf ben ik van mening dat deze uitdagingen passen bij de richting waar je als maatschappij naartoe moet. Een richting waar duurzaamheid en gezondheid voorop staat. Er worden nu hele wijken autovrij gepland zoals de Merwedekanaalzone in Utrecht. Ook wordt er heel innovatief nagedacht over mobiliteit zoals op de Veenkade in Den Haag met de volautomatische autoberging. Echter vraagt dit een andere manier van denken, zowel van de bewoners als van de gemeente, dat is een uitdaging.

Nieuwe investeerders in de stad

Als ontwikkelaar heb je de kans invloed uit te oefenen op de gezondheid van de toekomstige bewoner. Een woonomgeving zo realiseren dat de bewoner zich gemotiveerd voelt gezonde keuzes te maken is het ultieme doel. Bij Dura Vermeer hebben wij daarom het woon- en leefconcept ‘The Good Life’ ontwikkeld waarin niet de techniek, maar de mens centraal staat. Zo is een gebouw vaak zo ingericht dat de bezoeker automatisch bij de lift uitkomt, de snelste route. Maar wat als je dit nu eens omdraait? Dan krijg je een gebouw die zo ingericht is dat de bezoeker automatisch bij de trap uitkomt, de gezonde route dus.

Op dit moment hebben wij de markt mee, je krijgt te maken met andere soorten financiering. Zo wil de consument vaak ook (gedeeltelijk) meebetalen voor een gezonde en prettige woonomgeving. De consument voelt ook de urgentie van verandering. Als de economie weer een kantelpunt krijgt, wordt de opgave verschillende belangen tevreden te houden natuurlijk weer complexer. We zijn ook op zoek naar andere partijen, want er zijn natuurlijk veel meer partijen die baat bij hebben dat mensen een gezonder en gelukkiger leven leiden. Daarom zijn wij ook in gesprek met bijvoorbeeld zorgverzekeraars. Er zijn altijd partijen bij wie de gezondheid van mensen centraal staat, ook in de leefomgeving en de openbare ruimte.

Marijke Nas is jurylid van de Haagse Openbare ruimte Prijs (HOP)