STAD gesprek: Verdichting in een gedeelde stad

Den Haag is de meest gesegregeerde stad van Nederland. Gaat de verdichting de tweedeling verminderen of versterken?

Haagse wijken verschillen sterker in huishoudinkomen, aantallen werklozen en etnische samenstelling dan wijken in andere steden. Volgens recente onderzoeken wordt de tweedeling in de samenleving de komende jaren groter. Corporatiehuurders zijn steeds vaker huurders met een laag inkomen. Volgens het SCP had in 1990 12% een laag inkomen, in 2015 was dat 45%. Dit past in de doelstelling van het Rijk om corporatiewoningen uitsluitend te reserveren voor de laagste inkomens. Maar dit rijksbeleid zorgt in Den Haag voor een toename van de segregatie. In Zuidwest stapelen zich steeds meer sociale problemen op door de grote concentratie sociale huurwoningen in deze wijk.

Om de groei van Den Haag op te vangen is Zuidwest in de recente hoogbouwnota Eyeline & Skyline door de gemeente aangewezen als geschikte locatie voor verdichting en hoogbouw. Met de bouw van nieuwe koopwoningen wordt meer variatie in het eenzijdige (sociale) woningaanbod gebracht. Maar welke ruimtelijke ingrepen kunnen de wijk echt versterken? Welke voorzieningen zijn daarvoor nodig? Wat voegt hoogbouw toe in Den Haag Zuidwest? Gaat sloop ten behoeve van nieuwbouw niet te veel ten koste van de voorraad sociale huurwoningen in de stad, net nu de wachtlijsten oplopen?

Platform STAD gaat in gesprek over de manier waarop je met ruimtelijke ingrepen de tweedeling in Den Haag kunt tegengaan. We zoomen daarbij in op Den Haag Zuidwest. Praat mee met onder meer René Baron (Stadsdeeldirecteur Escamp), Jeroen Ruitenbeek (Palmbout Urban Landscapes), Hans van Daal (Daal Warries Architecten), Nicola Körnig (stedenbouwkundige Gemeente Den Haag), Jeroen Frissen (directeur strategie Vestia) en Wouter van Gent (UvA).

Datum: Donderdag 1 februari 2018
Tijd: 16.00 – 18.00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 15.30 uur)
Locatie: Theater Dakota
Zuidlarenstraat 57 Den Haag

Hieronder kun je je aanmelden voor het STAD gesprek. Bij aanmelding rekenen we op je komst. Indien je toch verhinderd bent horen wij dat graag van tevoren via info@platformstad.nl.

Foto boven: presentatie Ontwerpmanifestatie ‘Ontmoetingsmotor Jan Luykenlaan Moerwijk’

Aanmelden

Dit evenement is volgeboekt. Houd deze website in de gaten voor het geval er annuleringen zijn.