STADgesprek: Spuien over het Spuiplein

Cultuurcentrum Amare trekt de aandacht. Maar is de ruimte eromheen, het Spuiplein, eigenlijk niet nog belangrijker voor de stad? Dáár vindt immers ontmoeting plaats, voel je dat je in Den Haag bent, kun je skaten en kijken. Een openluchttheater midden in de stad.

Het Spuiplein wordt opnieuw ingericht. Deze prominente plek, met roerige geschiedenis, vraagt om een zorgvuldig én bijzonder ontwerp, waarbij de stad alle ruimte verdient om ideeën te spuien.

Platform STAD is gevraagd om gedurende het ontwerptraject voor het nieuwe Spuiplein drie STADgesprekken te organiseren.

Bekijk hier de livestream terug (start bij 30 min):

Wensen herijken en dilemma’s bespreken

In dit eerste STADgesprek herijken we de wensen en ideeën die in 2014 zijn opgehaald in de stad. Zijn ze nog steeds relevant? Of zijn er nieuwe opgaven bij gekomen?

Er is een Programma van Eisen (PvE) vastgesteld voor het Spuiplein, waarmee het ontwerpbureau nu aan de slag gaat. Daar zitten nog wel een aantal lastige dilemma’s tussen. Want wat is de ideale balans tussen rust en reuring? En hoe maak je een plein groen maar toch geschikt voor evenementen?

Met Wim Voogt (OKRA Landschapsarchitecten), Geke Roelink (directeur Filmhuis), Peter Drijver (Scala architecten), Jo Coenen (supervisor Spuikwartier), Pauline van den Broeke (gemeente Den Haag) en Shervin Nekuee (socioloog) blikken we vooruit. Wat zijn hun ideeën over gebruik en ontwerp van het Spuiplein? En hoe ziet het proces er de komende tijd uit?

Opgaven aanscherpen en inzoomen op dagelijks gebruik

Vervolgens kunnen deelnemers in zes deelsessies een aantal opgaven en dilemma’s aanscherpen. Daarbij zoomen we vooral in op het dagelijks gebruik van het Spuiplein:

1. Plein voor iedereen & identiteit

Het Spuiplein moet een levendig plein worden dat aantrekkelijk is voor iedereen, en mensen in de stad verbindt. Toegankelijk voor skaters en rollators, zand en veen. Hoe zorgen we dat alle Hagenaars en Hagenezen zich thuis voelen op het Spuiplein?

Welke identiteit willen we meegeven aan het nieuwe Spuiplein? Een ‘Wereldplein’ of een ‘Huiskamer’ zijn twee heel verschillende ambities. Is dat in een icoon te vatten?

2. Groen

Uit de stad komt een duidelijke wens voor een groen plein. Maar door parkeergarages en de beoogde ruimte voor evenementen op het plein is de ruimte voor groen beperkt. Hoe is er toch groen in te passen en realiseren we een prettige verblijfskwaliteit?

3. Evenementen & programmering

Manifestaties en festivals horen bij deze plek in de stad en brengen reuring op het plein. Er is altijd iets te doen of te zien. Maar er wonen ook mensen. Hoe richt je een evenementenplein aantrekkelijk in? En hoe breng je balans aan tussen rust en reuring?

Het dagelijkse gebruik van het plein wordt door een groot deel bepaald door de aanwezige voorzieningen en het programma in de plint. Horeca staat hoog op het wensenlijstje. Is er ruimte voor terrassen, en lunchconcerten of straattheater?

4. Klimaatbestendig

De binnenstad is nu niet klimaatbestendig ingericht. Bij heftige regenbuien moeten grote pleinen water kunnen opvangen. Hoe kan dat op een creatieve manier in het plein worden opgenomen? En hoe voorkomen we hittestress?

5. Routes & prettig verblijf

Het Spuiplein ligt aan drukke OV- en fietsroutes. De doorgangsroutes moeten straks slim gecombineerd worden met de verblijfsruimtes. En hoe verbinden we het plein met de Schedeldoekshaven, Rivierenbuurt en Turfmarkt?

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om je ergens prettig te voelen. Er zijn veel handvatten voor de inrichting van een prettige plek. Hoe wordt het plein verlicht? Komen er bankjes waar je in de zon kunt zitten? Is er ruimte voor een openbaar toilet?

6. Flexibele inrichting & begrenzing

De omgeving van het Spuiplein is volop in ontwikkeling. In het ontwerp moet daarmee rekening gehouden worden. De grenzen van het plein kunnen veranderen als op termijn bijvoorbeeld de trappen het Mercure hotel worden herontwikkeld. Hoe bouw je flexibiliteit in het ontwerp in?

Het Spuiplein heeft geen duidelijke vorm of grens; het ‘loopt weg’. Met bijvoorbeeld groen of overkapping kun je zorgen dat er toch een pleingevoel en een grens ontstaat. Zouden die grensovergangen hard of zacht moeten zijn?

Het plenaire programma van dit STADgesprek (19.00 – 20.00 uur) is via livestream te volgen. Om de link hiervan te ontvangen kun je je hieronder aanmelden. De deelsessies (20.15 – 21.00 uur) zijn interactief en vinden online (via Teams) plaats.

Foto header: Indebuurt

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.