STAD in onderzoek: Advies STAD en stijging: Sociale stijging als leidraad voor stedelijke vernieuwing

Het maximum aantal aanmeldingen is bereikt. Mocht u op de reservelijst willen komen, stuur dan een mail naar info@platformstad.nl.

Zo’n twintig jaar geleden werd tijdens de grootschalige aanpak van de Vogelaarwijken veel onderzoek gedaan naar geslaagde stedelijke vernieuwing. Welke tips en lessen uit die tijd zijn ook nu nog actueel en waarop is aanvullend, meerjarig onderzoek nodig? Hoe voorkomen we dat we het wiel opnieuw uitvinden? En waar kunnen politiek, beleid en uitvoering op sturen om de Haagse stedelijke ontwikkeling optimaal te laten verlopen?

STAD in onderzoek

Platform STAD organiseert in 2024 de reeks ‘STAD in onderzoek’ waarin toonaangevende onderzoekers en ervaringsdeskundigen met elkaar en deelnemers in gesprek gaan over deze vragen. De sessies starten met een inleiding van een wetenschapper die 15 à 20 jaar geleden al toonaangevend onderzoek verrichte en een goed beeld had van de complexiteit en samenhang van grootstedelijke ontwikkelingen. Aansluitend volgt een reactie van een professional die in diezelfde periode werd geïnspireerd door de inleider en die sindsdien veel ervaringen heeft opgedaan in het in de praktijk brengen van de lessen uit die tijd. Zowel ervaring met fysieke als sociale ontwikkelingen en met publieke en private partijen. In het gesprek dat daarop volgt met de zaal vormen grote Haagse ontwikkelopgaven de achtergrond. Huidig onderzoek, beleid en uitvoering worden tegen het licht gehouden.

#1: Advies ‘STAD en stijging’ met Arnold Reijndorp en Marlijn Lodewijks

Programma

16:00 – 16:30 inloop

16:30 – 18:30 inleiding, reflectie en gesprek

  • Advies STAD en stijging: Sociale stijging als leidraad voor stedelijke vernieuwing (VROMraad advies), toegelicht door Arnold Reijndorp, stadssocioloog en emeritus hoogleraar UVA. Wat waren de belangrijke conclusies van dit onderzoek? Wat was indertijd de relevantie en geldt deze nu nog? Welke aanbevelingen zijn er gedaan? *Sociale stijging gaat om het sociaal-economisch vooruitkomen van bewoners.
  • Reflectie van onderzoek naar de dagelijkse praktijk door Marlijn Lodewijks, voormalig projectleider NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn), senior procesmanager gemeente Breda, directielid Van Wijnen Breda. Hoe herkent zij het onderzoek in de huidige eigen werkcontext?

18:30 – 19:00 borrel

Foto: Jan van der Ploeg / Woonplus

Aanmelden

Dit evenement is volgeboekt. Houd deze website in de gaten voor het geval er annuleringen zijn.