STAD gesprek: Hoe groeit Den Haag?

Den Haag groeit gestaag, met grote consequenties voor de stad. De prognoses stellen dat er zo’n 100.000 inwoners bijkomen in de komende twintig jaar. Demograaf Jan Latten duidt waar deze grote groei vandaan komt en welke bevolkingsgroepen er schuilen achter dit abstracte getal. De stad heeft om verschillende redenen aantrekkingskracht op ouderen, studenten, migranten, alleenstaanden, gezinnen en expats. Welke mensen komen er bij en wie trekken er juist weg? De groei van de stad is een complex proces.

Door de groei van het aantal inwoners beter te begrijpen, kunnen ook de ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke gevolgen beter ingeschat worden. Want er moeten keuzes gemaakt worden. Hoe gaat de stad om met de hogere druk op de openbare ruimte en het groen? Hoe benaderen we het woonvraagstuk? Waar en hoe willen nieuwkomers wonen? Wordt de ruimtelijke segregatie dan sterker of juist minder? En wat is bijvoorbeeld het effect van de toename van het aantal expats of toeristen?

Tijdens dit STADgesprek gaat Platform STAD in gesprek met onder andere Jan Latten (Hoogleraar sociale demografie) en Peter van der Gugten (Heijmans) over de optimale balans tussen de groei van Den Haag en het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in de stad.

Foto boven: Christian van der Kooy

Aanmelden